Προθεσμία της ΕΕ στην Microsoft για τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη σε Bing και Copilot

Προθεσμία της ΕΕ στην Microsoft για τους κινδύνους από την τεχνητή νοημοσύνη σε Bing και Copilot
Hεταιρεία έχει πλέον προθεσμία έως τις 27 Μαΐου για να παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες στην Επιτροπή.

Η Κομισιόν ανακοίνωσε την Παρασκευή πως εντείνει τις ενέργειες επιβολής της κατά της Microsoft, αφού δεν έλαβε απάντηση στο αίτημά της για παροχή πληροφοριών από τις 14 Μαρτίου σχετικά με συγκεκριμένους κινδύνους που απορρέουν από τα χαρακτηριστικά τεχνητής νοημοσύνης του Bing, ιδίως το «Copilot in Bing» και το «Image Creator by Designer», η εταιρεία έχει πλέον προθεσμία έως τις 27 Μαΐου για να παράσχει τις ζητούμενες πληροφορίες στην Επιτροπή.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το σημερινό νομικά δεσμευτικό αίτημα παροχής πληροφοριών, η Επιτροπή ζητά από την Bing να παράσχει εσωτερικά έγγραφα και δεδομένα που δεν αποκαλύφθηκαν στην προηγούμενη απάντηση του Bing.

Το αίτημα παροχής πληροφοριών βασίζεται στην υποψία ότι το Bing ενδέχεται να έχει παραβιάσει την DSA για κινδύνους που συνδέονται με τη γενεσιουργό τεχνητή νοημοσύνη, όπως οι λεγόμενες «ψευδαισθήσεις», η ιογενής διάδοση των deepfakes, καθώς και η αυτοματοποιημένη χειραγώγηση των υπηρεσιών που μπορεί να παραπλανήσει τους ψηφοφόρους.

Σύμφωνα με την DSA, οι οριζόμενες υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένης της Bing, πρέπει να διενεργούν επαρκή αξιολόγηση κινδύνου και να λαμβάνουν αντίστοιχα μέτρα μετριασμού του κινδύνου (άρθρα 34 και 35 της DSA).

Η δημιουργική τεχνητή νοημοσύνη είναι ένας από τους κινδύνους που εντοπίζει η Επιτροπή στις κατευθυντήριες γραμμές της σχετικά με την ακεραιότητα των εκλογικών διαδικασιών, ιδίως για τις επερχόμενες εκλογές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιούνιο.

Σε περίπτωση που το Bing δεν απαντήσει εντός της προθεσμίας, η Επιτροπή μπορεί να επιβάλει πρόστιμα έως το 1% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος ή του παγκόσμιου κύκλου εργασιών του παρόχου και περιοδικές κυρώσεις έως το 5% του μέσου ημερήσιου εισοδήματος ή του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών του παρόχου.

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να επιβάλει πρόστιμα μέχρι 1% του συνολικού ετήσιου εισοδήματος ή του παγκόσμιου κύκλου εργασιών του παρόχου για ανακριβείς, ελλιπείς ή παραπλανητικές πληροφορίες σε απάντηση σε αίτημα παροχής πληροφοριών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: