Πρώτη για την «Βίβλο της Ενέργειας»

Tην τωρινή κατάσταση αλλά και τη δυναμική και τις προκλήσεις της αγοράς ενέργειας αναδεικνύει η έκδοση Greek Energy Market Report 2019.

Το προφίλ του εγχώριου ενεργειακού κλάδου με αναλυτική αναφορά στους τομείς του χρηματιστηρίου ενέργειας, της αγοράς ηλεκτρισμού, της αγοράς φυσικού αερίου, των ΑΠΕ, του πετρελαίου, στην ενεργειακή αποδοτικότητα, στο τρίλημμα «ενεργειακή ασφάλεια- περιβαλλοντική αειφορία-πολιτική», καθώς και στις επενδύσεις, περιλαμβάνει η έκδοση «Βίβλος της Ενέργειας», που εκπόνησαν η ελληνική δεξαμενή σκέψης για την ενεργειακή οικονομία (ΗΑΕΕ), από κοινού με την Εθνική Τράπεζα.

Η έκδοση παρουσιάστηκε σήμερα στο πλαίσιο του 4ου Ενεργειακού Συμποσίου και στόχος της είναι να προσφέρει πλήρη ενημέρωση για τα τεκταινόμενα στον κλάδο με στατιστικά δεδομένα, να καταγράψει τις σημαντικές αλλαγές που συντελούνται εντός και εκτός της χώρας, να εντοπίσει τις κυρίαρχες τάσεις και να αναδείξει τα κυρίαρχα ζητήματα και τις αναδυόμενες προκλήσεις και ευκαιρίες που εμφανίζονται στον κλάδο της ενέργειας.

Όπως τόνισε παρουσιάζοντας τη Βίβλο ο πρόεδρος της ΗΑΕΕ, Δρ. Κώστας Ανδριοσόπουλος «η έκδοση Greek Energy Market Report 2019, προσδιορίζει την τωρινή κατάσταση της αγοράς ενέργειας, αλλά αναδεικνύει επίσης τη δυναμική της και τις προκλήσεις που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Θα χρειαστεί περισσότερη προσπάθεια προκειμένου να πετύχει η Ελλάδα τους μακροπρόθεσμους ενεργειακούς στόχους. Η δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών που θα ανταποκρίνονται στις τιμές, θα είναι κομβικής σημασίας στο να καταφέρουμε να σιγουρέψουμε τις μακροπρόθεσμες προοπτικές, ενώ θα τοποθετήσουμε τη χώρα σε μια σταθερή τροχιά προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα».

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Παύλος Μυλωνάς, ανέφερε πως «με μεγάλη μας χαρά παρουσιάζουμε την πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας να υποστηρίξει την έκδοση “Greek Energy Market Report”, μιας νέας, ετήσιας έκδοσης της HAEE.

Η έμπνευση για την έκδοση προήλθε από τις ραγδαίες αλλαγές στον τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα και τον κομβικό ρόλο της Εθνικής Τράπεζας στην χρηματοδότηση και στις επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση. Με ένα ξεκάθαρο όραμα να αποτελέσει τον ηγέτη στον τραπεζικό τομέα σε ότι αφορά στις επενδύσεις για την ενέργεια στην Ελλάδα, η Εθνική Τράπεζα έχει δεσμευτεί να διαφοροποιήσει και να διευρύνει το ενεργειακό της χαρτοφυλάκιο. Σε αυτό το πλαίσιο, η έκδοση Greek Energy Market Report φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ‘εργαλειοθήκη’ για ένα ευρύ κοινό που ενδιαφέρεται για την παρακολούθηση των εξελίξεων στον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας και την υποστήριξη επενδύσεων στη χώρα» σημείωσε ο κ. Μυλωνάς.