Πρωτοβουλία Λαφαζάνη για τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στην κατασκευή του ΤΑΡ

Πρωτοβουλία Λαφαζάνη για τη συμμετοχή ελληνικών εταιρειών στην κατασκευή του ΤΑΡ

Ο υπουργός ΥΠΑΠΕΝ απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της εταιρείας TAP AG.

Επιστολή στον πρόεδρο της εταιρείας TAP AG για τη συμμετοχή ελληνικών εταιριών στην κατασκευή του ΤΑΡ απέστειλε ο υπουργός ΠΑΠΕΝ Παναγιώτης Λαφαζάνης.

Στην επιστολή προς τον κ. John Attrill, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρίας Trans Adriatic Pipeline AG (TAP AG), ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητά να εξετασθούν όλες οι δυνατότητες για την ενίσχυση της συμμετοχής των ελληνικών εταιριών στην κατασκευή του ΤΑΡ.

Η επιστολή του υπουργού ΠΑΠΕΝ Παναγιώτη Λαφαζάνη έχει ως εξής:

«Η κατασκευή του αγωγού Trans Adriatic Pipeline (TAP) αποτελεί έργο ιδιαίτερης σημασίας για την περιοχή μας και την Ευρώπη.

Δεδομένου ότι το μεγαλύτερο τμήμα του αγωγού θα υλοποιηθεί σε Ελληνικό έδαφος, θεωρούμε αυτονόητο ότι θα προτιμήσετε και θα επιλέξετε, κατά κύριο λόγο, Ελληνικές εταιρίες τόσο για την κατασκευή του αγωγού και των συναφών έργων, όσο και για την προμήθεια των υλικών που απαιτούνται. Εκτιμούμε ότι μία τέτοια σας επιλογή θα συμβάλλει στην αποδοχή του Έργου από τις τοπικές κοινωνίες και θα εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την εμπιστοσύνη και την θετική στάση της κοινωνίας απέναντί του.

Δε ζητάμε παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας. Θεωρούμε όμως ότι υπάρχουν πρόσφοροι τρόποι, μέσα και μέθοδοι έτσι ώστε Ελληνικές αξιόπιστες εταιρίες που έχουν κατάλληλη τεχνογνωσία, ικανότητες και εξοπλισμό, να συμμετάσχουν ουσιαστικά στην κατασκευή του έργου.

Θεωρούμε φυσικό να σεβαστείτε τα όσα συνομολογήσαμε στο άρθρο 8 της σύμβασης σύμφωνα με το οποίο: «….. ο Επενδυτής του Έργου θα πρέπει να διασφαλίσει ότι οι κανόνες, οι διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης και καταλληλότητας (συμπεριλαμβανομένων των τεχνικών απαιτήσεων) που εφαρμόζει στις διαδικασίες ανάθεσης που διεξάγει για το σκοπό των δραστηριοτήτων του Έργου, συμπεριλαμβανομένων αυτών που σχετίζονται με την κατασκευή και τον εφοδιασμό των υλικών για τις Ελληνικές Εγκαταστάσεις, ενθαρρύνουν τη χρήση Ελληνικών εταιριών και εργατικού δυναμικού σε όλο το εύρος της αλυσίδας εφοδιασμού του Έργου με το να διασφαλίζει ότι δεν υφίσταται καμία διάκριση κατά των Ελληνικών εταιριών….».

Θέλουμε να σας διαβεβαιώσουμε ότι από την πλευρά μας θα εξετάσουμε θετικά το ζήτημα του ΦΠΑ, το οποίο έχει προβληθεί ως πιθανό συγκριτικό μειονέκτημα στην επιλογή Ελληνικών εταιριών, αν και οφείλουμε να πούμε ότι και από τη δική σας πλευρά χρειάζεται κατανόηση επί του θέματος.

Περιμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση και σας διαβεβαιώνουμε ότι αυτό θα εκτιμηθεί ιδιαίτερα από την Κυβέρνηση και τον Ελληνικό λαό».