Ψήφος εμπιστοσύνης της HSBC στην Alpha Bank – Η μετοχή της στη λίστα με τις 20 κορυφαίες επιλογές

Περιθώρια ανόδου για το ελληνικό χρηματιστήριο «βλέπει» η επενδυτική τράπεζα HSBC, δίνοντας σύσταση«οverweight» και εκτιμώντας ότι θα σημειώσει καλύτερες επιδόσεις από αυτές των αναδυόμενων αγορών.

Σε νέα ανάλυσή της για τις αναδυόμενες αγορές και τους 20 τίτλους που πρέπει κανείς να έχει στα χαρτοφυλάκια του, η HSBC συμπεριλαμβάνει τη μετοχή της Alpha Bank, που σημειώνεται ότι είναι η μόνη από το ελληνικό Χρηματιστήριο.

Σύμφωνα με την HSBC η ελληνική οικονομία έχει βελτιωθεί σημαντικά από τότε που ανέλαβε η νέα κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ενώ όπως αναφέρει η τράπεζα, οι τρεις κύριοι καταλύτες για τη συνέχιση της ανόδου της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς, είναι η κυβερνητική συνέπεια, η κερδοφορία και η ρευστότητα. Επίσης, τονίζει ότι οι τράπεζες θα συνεχίσουν να βελτιώνουν την αποδοτικότητα και την ποιότητα του ενεργητικού, ενώ η αλλαγή της πολιτικής θα πρέπει να μετριάσει τις ανησυχίες της αγοράς σχετικά με την ποιότητα των κεφαλαίων και την πιθανή αρνητική επιτάχυνση των σχεδίων αντιμετώπισης των NPEs.

Στην Alpha Bank, η HSBC δίνει τιμή – στόχο στα 2,48 ευρώ με τη σύσταση για αγορά (buy).

Όπως αναφέρει, η τράπεζα σχεδιάζει να πραγματοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος του απαιτούμενου καθαρισμού του ισολογισμού κατά το 2020.
Μέχρι το τέλος του έτους, η HSBC αναμένει ότι η κερδοφορία της Alpha Bank θα βελτιωθεί σημαντικά, με το κόστος κινδύνου να πλησιάζει τα κανονικά επίπεδα και περισσότερο από το ήμισυ του αποθέματος των προβληματικών περιουσιακών στοιχείων.

Με πραγματική λογιστική αξία στο 0,4x για απόδοση 7,5% επί των ενσώματων κεφαλαίων το 2021, η αποτίμηση είναι επίσης ελκυστική, σύμφωνα με την HSBC.

Δεδομένου του μεγάλου αριθμού προβληματικών περιουσιακών στοιχείων, η επενδυτική περίπτωση για όλες τις ελληνικές τράπεζες είναι αναπόφευκτα στενά συνδεδεμένη με τις προσδοκίες για την εξομάλυνση του ισολογισμού.

Η Alpha Bank έχει αξιοποιήσει: (α) τις κυβερνητικές προσπάθειες για μείωση των NPEs, (β) την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση για να επιτύχει μείωση το 2020.

Από το ποσό των 22 δισ. ευρώ των ΝPEs, τα 12 δισ. ευρώ θα διατεθούν και θα πωληθούν σε ιδιώτες επενδυτές.

Μέχρι το τέλος του έτους η HSBC αναμένει ότι τα επίπεδα προβλέψεων θα πλησιάσουν επίπεδα ομαλότητας με την ορατότητα του ισολογισμού και την κερδοφορία να έχουν βελτιωθεί σημαντικά.

Το πρόγραμμα μείωσης του κόστους αναμένεται επίσης να στηρίξει την κερδοφορία, όπως σημειώνει η HSBC εκτιμώντας παράλληλα ότι η συστημική τράπεζα θα αποφύγει τις πιέσεις τιμολόγησης των εταιρικών δανείων.