PwC: Πόσο κοστίζει η γραφειοκρατία στις ελληνικές επιχειρήσεις κάθε χρόνο

Το 70,7% των ελληνικών επιχειρήσεων νιώθουν ότι η εγχώρια γραφειοκρατία αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη τους.

Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις ανά την Ευρώπη αξιολογούν ως μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξη τους, τους κανονισμούς και την γραφειοκρατία στις εγχώριες οικονομίες παρά τους κανονισμούς και τη γραφειοκρατία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Σε έρευνα της PwC, στην οποία συμμετείχαν 2450 εταιρείες σε 31 ευρωπαϊκές χώρες, το 39% δήλωσε ότι η εγχώρια γραφειοκρατία τους δημιουργεί ανησυχία, ενώ περίπου 29% ανέφεραν ως πρόβλημα την ευρωπαϊκή γραφειοκρατία.

Συγκεκριμένα για την Ελλάδα, το 70,7% των ερωτηθέντων νιώθουν ότι η εγχώρια γραφειοκρατία αποτελεί εμπόδιο για την ανάπτυξη τους, ενώ μόνο το 20% σημειώνει την γραφειοκρατία της ΕΕ.

Ο Mark Smith, επικεφαλής πελατών και αγορών Ευρώπης – Μέσης Ανατολής και Αφρικής στην PwC, σχολίασε: «Το πιο αξιοσημείωτο εύρημα της συγκεκριμένης έρευνας είναι ότι παρόλο που συχνά θεωρείται ότι η κανονιστική και γραφειοκρατική παρέμβαση των αρχών της ΕΕ περιορίζει την επιχειρηματική πρωτοβουλία και παγιδεύει τις εταιρείες, οι περισσότερες επιχειρήσεις δεν συμμερίζονται αυτή την άποψη.

Στην πραγματικότητα, πιστεύουν το αντίθετο: ότι το κανονιστικό πλαίσιο και η γραφειοκρατία στις εγχώριες οικονομίες τους αποτελούν μεγαλύτερη απειλή για την ανάπτυξη των εταιρειών τους από εκείνη της ΕΕ. Οι εθνικές κυβερνήσεις θα πρέπει να το θεωρήσουν ως προειδοποιητικό καμπανάκι. Χρειάζεται να καταβάλλουν μεγαλύτερη προσπάθεια για να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των ιδιωτικών επιχειρήσεών, ξεκινώντας από τον περιορισμό της γραφειοκρατίας καθώς και του κόστους της κανονιστικής συμμόρφωσης.»

Παράλληλα, η έρευνα της PwC φέρνει στο προσκήνιο ένα ευρύτερο και μόνιμο πρόβλημα της ΕΕ, που αφορά στην έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Το συγκεκριμένο αξιολογείται από τις ιδιωτικές επιχειρήσεις ως μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις καθώς εμποδίζει την πρόσληψη των κατάλληλων εργαζομένων που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη του οργανισμού.

Η PwC εκτιμά ότι η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, οδηγεί στην απώλεια εσόδων της τάξης των €324 δισ. ετησίως. Αυτό αντιστοιχεί περίπου στο άθροισμα του ΑΕΠ της Πορτογαλίας, της Ουγγαρίας και της Κροατίας. Για την Ελλάδα, το αντίστοιχο κόστος εκτιμάται στα 2 δισ. ετησίως.

Ο Mark Smith, προσθέτει: «Η έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού στην Ευρώπη αποτελεί διαρθρωτικό ζήτημα και η αγορά εργασίας στενεύει σε μια περίοδο ανάπτυξης των ιδιωτικών επιχειρήσεων οι οποίες επιθυμούν να επενδύσουν περισσότερο και να προσελκύσουν πιο εξειδικευμένο προσωπικό. Η διαθεσιμότητα εξειδικευμένου προσωπικού εξαρτάται από παράγοντες όπως η ελεύθερη μετακίνηση του εργατικού δυναμικού και τα εκπαιδευτικά συστήματα που προσφέρουν στους απόφοιτους τα κατάλληλα προσόντα. Ο διάλογος μεταξύ των εκπαιδευτικών αρχών, των εργοδοτών και των υπαλλήλων αποτελεί το κλειδί για την ευθυγράμμιση των απαιτήσεων των ιδιωτικών και μη επιχειρήσεων με τις προσδοκίες της κοινωνίας και τα προσόντα των αποφοίτων. Η ανάγκη αυτή γίνεται ολοένα πιο επιτακτική καθώς η ζήτηση για εξειδικευμένο προσωπικό μεγαλώνει και οι ιδιωτικές επιχειρήσεις επενδύουν σε ψηφιακές τεχνολογίες υψηλής εξειδίκευσης για να γίνουν πιο ανταγωνιστικές».

Εντούτοις, οι ιδιωτικές επιχειρήσεις εμφανίζονται τώρα πιο αισιόδοξες από ότι στο παρελθόν. Με βεβαιότητα πλέον οι εταιρείες θεωρούν ότι μπορούν να αναπτυχθούν στις εγχώριες αγορές εστιάζοντας στους πελάτες τους υιοθετώντας ταυτόχρονα ψηφιακές τεχνολογίες. Οι εταιρείες μεσαίου μεγέθους (με ετήσια έσοδα μεταξύ €50 εκατ. ως €100 εκατ. ) ήταν οι πιο θετικές μεταξύ αυτών που συμμετείχαν στην έρευνα.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός θεωρείται προτεραιότητα μόνο από το 31% των ιδιωτικών επιχειρήσεων στην Ευρώπη. Αυτό υποδηλώνει ότι πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν έχουν ακόμα εκτιμήσει πλήρως τη σημασία του ψηφιακού κόσμου για τις εταιρείες υποτιμώντας τις προοπτικές που ανοίγονται, μη λαμβάνοντας υπόψιν την απλοποίηση των διαδικασιών που προσφέρει.

Ο Μάριος Ψάλτης, CEO PwC Ελλάδας, σχολίασε: Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις αποτελούν τον πυρήνα τόσο της Ευρωπαϊκής όσο και της Ελληνικής οικονομίας. Όπως επιβεβαιώνεται από την έρευνα, η Ελλάδα έχει αρκετό δρόμο να διανύσει στην επίλυση της γραφειοκρατίας, δεδομένου ότι η συντριπτική πλειοψηφία (70,7%) την αντιλαμβάνεται και τη βιώνει ως εμπόδιο ανάπτυξης. Παράλληλα, στο επίκεντρο της στρατηγικής κάθε εταιρείας απαιτείται να τοποθετηθούν οι εργαζόμενοι ως μοχλός ανάπτυξης. Η απώλεια εσόδων ύψους €2δις ετησίως για την Ελληνική οικονομία είναι υψηλή ενώ το συγκεκριμένο εύρημα κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για την ανάληψη άμεσων δράσεων. Τέλος, είναι σημαντικό για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις να αναγνωρίσουν ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός δεν αποτελεί επιλογή αλλά μονόδρομο. Οποιαδήποτε καθυστέρηση στη μετάβαση, μπορεί να οδηγήσει σε υψηλές προκλήσεις για τον επιχειρηματικό κόσμο.»