ΡΑΕ: Αδιαφανείς και περίπλοκες οι χρεώσεις στα τιμολόγια ρεύματος

Πέντε συγκεκριμένες παρεμβάσεις προωθεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Παρεμβάσεις στα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας και στον τρόπο επιβολής χρεώσεων που προκύπτουν από κόστη της χονδρεμπορικής αγοράς δρομολογεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.
Σε πρωτοβουλίες που θα παρέμβουν στον τρόπο τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας και στον τρόπο επιβολής χρεώσεων που προκύπτουν από κόστη της χονδρεμπορικής αγοράς θα προβεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Ο φορέας κάλεσε όλους τους προμηθευτές να καταθέσουν τις προτάσεις τους, απαντώντας σε συγκεκριμένες ερωτήσεις μέχρι τις 24 Μαΐου.

Μία εκ των αλλαγών που προωθεί η ΡΑΕ είναι και αυτή της καθιέρωσης σταθερού τιμολογίου για τις ομάδες εκείνες των καταναλωτών που δεν επιθυμούν να αναλαμβάνουν κινδύνους με την υπάρχουσα δομή των τιμολογίων, τα οποία μεταβάλλονται με βάση τη διαμόρφωση των τιμών χονδρικής. Και για το θέμα αυτό, η Αρχή ζητά τη γνώμη των εταιρειών προμήθειας ρεύματος.

Πιο συγκεκριμένα, σε κείμενο του φορέα που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του, η ΡΑΕ αφού αναφέρει τις δρομολογούμενες αλλαγές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, περιγράφει το καθεστώς τιμολόγησης στην ελληνική αγορά με αφορμή και τις αναφορές που έχουν κάνει πελάτες εταιρειών προμήθειας ρεύματος:

«Τα τιμολόγια μεταφέρουν de facto στον καταναλωτή μεγάλο μέρος ή και το σύνολο του κινδύνου (αρνητικού ή θετικού) διακύμανσης του κόστους χονδρεμπορικής αγοράς προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας πάνω ή κάτω από ένα καθορισμένο εύρος τιμής ΟΤΣ (Οριακής Τιμής Συστήματος). Αυτό όμως δεν φαίνεται να πληροί τις προϋποθέσεις διαφάνειας, επαληθευσιμότητας και απλότητας που επιτάσσει τόσο το εθνικό πλαίσιο όσο και το ενωσιακό», καταλήγει η Αρχή, η οποία διαπιστώνει για τα προσφερόμενα τιμολόγια χαμηλής τάσης:

1. Εφαρμόζονται εκτός πλαισίου συστήματος ευφυούς μέτρησης, που δεν υφίστανται ακόμη στη χώρα μας. Δηλαδή, εννοεί η ΡΑΕ, δεν υπάρχουν εγκατεστημένοι έξυπνοι μετρητές που να μετρούν πραγματικά δεδομένα κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, όπως συμβαίνει σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη.

2. Δεν λαμβάνουν υπόψη κάποια σαφώς ορισμένη ή πιστοποιημένη από τον Διαχειριστή τυπική καμπύλη κατανάλωσης στην κατηγορία όπου εφαρμόζονται, η οποία να συναρτάται με την τιμή Οριακής Τιμής Συστήματος (ΟΤΣ) και τα πρόσθετα κόστη χονδρεμπορικής αγοράς με αποτέλεσμα να γίνεται χρήση μεσοσταθμικών τιμών ΟΤΣ επί σωρευτικών δεδομένων κατανάλωσης. Με πιο απλά λόγια, η Αρχή υποστηρίζει ότι τα τιμολόγια δεν βασίζονται σε πραγματικά φορτία κατανάλωσης ρεύματος ανά κατηγορία καταναλωτή και χωρίς αυτά να συναρτώνται με την ΟΤΣ και άλλα κόστη που επωμίζονται οι προμηθευτές.

3. Τα τιμολόγια των προμηθευτών εγγυώνται σταθερή τιμή σε ένα εύρος διακύμανσης της ΟΤΣ και όταν η τελευταία ξεπεράσει το ανώτατο όριο, τότε εκτός της επιβάρυνσης των τιμολογίων προστίθενται κι άλλες χρεώσεις. Η ΡΑΕ υποστηρίζει πως τα κόστη αυτά διαφοροποιούνται από προμηθευτή σε προμηθευτή, αφού ο καθένας εφαρμόζει ξεχωριστή εξίσωση. Το αποτέλεσμα είναι να είναι δυσχερής η σύγκριση των τιμολογίων αλλά και των προσφορών.

4. Εφαρμόζεται ρήτρα ΟΤΣ, η οποία δεν ακολουθεί κοινό κανόνα σε όλους τους προμηθευτές ως προς το χρονικό διάστημα αναφοράς των τιμών της, το οποίο δεν συμπίπτει αναγκαία με το χρονικό διάστημα κατανάλωσης.
5. Δεν είναι σαφές αν οι πρόσθετες χρεώσεις σχετίζονται με την ΟΤΣ.

Η ΡΑΕ, κατόπιν τούτων, καλεί τους προμηθευτές μεταξύ άλλων να απαντήσουν αν κρίνουν σκόπιμη την εφαρμογή σταθερού τιμολογίου ανά κατηγορία καταναλωτή, αν θα πρέπει να απαλειφθούν ρήτρες που δεν σχετίζονται με τη χονδρεμπορική αγορά όπως η ρήτρα CO2, ενώ ζητά από τους παρόχους να υποδείξουν και τρόπους καλύτερης προσυμβατικής ενημέρωσης των καταναλωτών για την ανάληψη κινδύνων.