ΡΑΕ: Συνάντηση εργασίας για τη σύζευξη της αγοράς ηλεκτρισμού στη ΝΑ Ευρώπη

AFP

Την συνάντηση διοργάνωσε η αμερικανική Εθνική Ένωση Επιτρόπων Ρυθμιστικών Υπηρεσιών (NARUC) με την υποστήριξη της ΡΑΕ και χορηγία από τον Οργανισμό Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID).

Συνάντηση εργασίας για τη σύζευξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης πραγματοποιήθηκε το προηγούμενο διήμερο στην Αθήνα. Κεντρικός άξονας της συνάντησης εργασίας ήταν τα οφέλη από την ενοποίηση της περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία θα οδηγήσουν σε αυξημένη ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια πόρων μέσω επενδύσεων σε υποδομές.

Στο πλαίσιο της συνάντησης μελετήθηκαν οι διαφορές των αγορών και η ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσεων για τη σύζευξή τους. Συγκεκριμένα, τις εργασίες απασχόλησε η σύζευξη των αγορών μεταξύ Αλβανίας και Κοσσυφοπεδίου, η πρόοδος και οι μελλοντικές προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας της Βόρειας Μακεδονίας, η υποστήριξη λειτουργίας του συστήματος μεταφοράς για την αξιολόγηση των αγορών σύζευξης, τα πλεονεκτήματα των περιφερειακών αγορών και η μελλοντική δράση για την επίτευξη σύζευξης των γειτονικών αγορών με επικέντρωση στην ελληνική εμπειρία και την εμπειρία της Αλβανίας και του Κοσσυφοπεδίου. Υπενθυμίζεται ότι η ελληνική αγορά λειτουργεί ήδη σε σύζευξη με την ιταλική και τη βουλγαρική.

Την συνάντηση διοργάνωσε η αμερικανική Εθνική Ένωση Επιτρόπων Ρυθμιστικών Υπηρεσιών (NARUC) με την υποστήριξη της ΡΑΕ και χορηγία από τον Οργανισμό Διεθνούς Ανάπτυξης των ΗΠΑ (USAID).