Scope: Σε σταυροδρόμι οι ευρωπαϊκές τράπεζες, αυξάνονται τα κόκκινα δάνεια – Θετικές οι προοπτικές για Ελλάδα

Scope: Σε σταυροδρόμι οι ευρωπαϊκές τράπεζες, αυξάνονται τα κόκκινα δάνεια – Θετικές οι προοπτικές για Ελλάδα
Photo: pixabay.com
Για πρώτη φορά εδώ και χρόνια λόγω και των επιτοκιακών αυξήσεων, τα NPLs συσσωρεύονται.

Σε κρίσιμο σταυροδρόμι βρίσκονται οι ευρωπαϊκές τράπεζες σύμφωνα με τη Scope Ratings, η οποία, παρά ταύτα, διαβλέπει θετικά στοιχεία στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό κλάδο.

Ειδικότερα, όπως επισημαίνει, για πρώτη φορά εδώ και χρόνια τα κόκκινα δάνεια (NPLs), λόγω και των επιτοκιακών αυξήσεων, συσσωρεύονται.

«Πιστεύουμε ότι το πιο πιθανό σενάριο είναι η σταδιακή επιδείνωση της ποιότητας του ενεργητικού των τραπεζών ως αποτέλεσμα των υψηλότερων επιτοκίων και της μέτριας οικονομικής ανάκαμψης στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Και παρότι δεν εκτιμούμε πως θα υπάρξει σοκ στον κλάδο με σημαντική μείωση των NPLs, αν η οικονομική επιβράδυνση συνεχιστεί, ο πιστωτικός κίνδυνος το β’ εξάμηνο του 2023 θα αυξηθεί σημαντικά. 

Η ταχεία αύξηση των επιτοκίων είναι ο κύριος μοχλός της επιδείνωσης στην ποιότητα του ενεργητικού, θέτοντας τους πιο ευάλωτους δανειολήπτες σε μεγαλύτερο κίνδυνο αθέτησης υποχρεώσεων. 

Ωστόσο, είναι θετικό το γεγονός ότι ο σχηματισμός ΝPLs έχει περιοριστεί σε συγκεκριμένες χώρες και τομείς. Ταυτόχρονα, τα υψηλότερα επιτόκια ενισχύουν τα κέρδη για πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες, ενώ οι ικανότητές τους απορρόφησης πιστωτικών ζημιών είναι ισχυρότερες. Πιστεύουμε ότι τα NPLs θα συνεχίσουν να αυξάνονται το 2024, αλλά δεν πιστεύουμε ότι είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε σχεδόν διπλασιασμό των ΝPLs  στο όριο του 3%».

Λόγοι

Σύμφωνα με τον γερμανικό οίκο, οι λόγοι για τους οποίους ίσως δεν πρέπει να ανησυχούμε είναι:

  • Η αναστροφή της τάσης βελτίωσης της ποιότητας του ενεργητικού ξεκινά από χαμηλό σημείο.
  • Δεν διαπιστώνεται ευρεία υποβάθμιση της ποιότητας των περιουσιακών στοιχείων σε αυτό το χρονικό σημείο. Η εστίαση σε εντοπισμένους θύλακες κινδύνου, όπως τα εμπορικά ακίνητα και τα πιστωτικά ανοίγματα των επιχειρήσεων, τείνει να είναι λεπτομερής.
  • Η οικονομική ανάκαμψη της ζώνης του ευρώ είναι πιθανό να είναι μέτρια, αλλά δεν αναμένεται ύφεση. Η πρόβλεψη της Scope για την ανάπτυξη του ΑΕΠ είναι 1,1% το 2024 έναντι 0,7% το 2023.
  • Τα υψηλότερα επιτόκια παρέχουν ώθηση στα κέρδη και στην ικανότητα απορρόφησης ζημιών.

Παράλληλα, οι χώρες που συνέβαλαν εκτενώς στη συσσώρευση NPLs στο παρελθόν (π.χ. Ιταλία ή Ελλάδα) θα έχουν καλές επιδόσεις σε σύγκριση με ομοτίμους.

Επίσης το κόστος κινδύνου ήταν μέτριο τους πρώτους εννέα μήνες του έτους και ευθυγραμμίζεται πολύ με ή κάτω από τα στοιχεία του 2022.

Οι δε μεγάλες τράπεζες τείνουν επίσης να εμφανίζουν ισοσκελισμένα προφίλ κινδύνου-απόδοσης: εκείνες με τους υψηλότερους δείκτες κόστους κινδύνου προς το σύνολο των δανείων ή υψηλότερους δείκτες κόστους κινδύνου προς λειτουργικά έσοδα προ της απομείωσης εξακολουθούν να έχουν υποστηρικτικούς δείκτες κερδοφορίας.

Τέλος, σημειώνεται πως ο κύριος κίνδυνος για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, που ήδη υποφέρουν από μειωμένο καθαρό διαθέσιμο εισόδημα ή συμπιεσμένα περιθώρια κέρδους, θα αποτελέσει τυχόν παρατεταμένη περίοδος αυξημένων επιτοκίων.

ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: