Σε ανοδική πορεία των επιτόκια καταθέσεων των τραπεζών – Τα προθεσμιακά προϊόντα και οι εναλλακτικές επιλογές

Σε ανοδική πορεία των επιτόκια καταθέσεων των τραπεζών – Τα προθεσμιακά προϊόντα και οι εναλλακτικές επιλογές
Oι τράπεζες άρχισαν να αυξάνουν τα επιτόκια καταθέσεων, με έμφαση στις προθεσμιακές καταθέσεις,

Έπειτα από μεγάλο χρονικό διάστημα μηδενικών σχεδόν αποδόσεων καταθετικών προϊόντων, οι τράπεζες άρχισαν να αυξάνουν τα επιτόκια καταθέσεων, με έμφαση στις προθεσμιακές καταθέσεις, ενώ παράλληλα ανακοινώνουν και εναλλακτικές επενδυτικές επιλογές.

Όπως άλλωστε επισήμαναν οι 4 συστημικές τράπεζες σε πρόσφατη ανακοίνωση με αφορμή την έναρξη της πλατφόρμας για τους ευάλωτους δανειολήπτες αναφορικά με το ζήτημα της επιτοκιακής και εμπορικής πολιτικής, «οι Τράπεζες, διακριτά και ανεξάρτητα με βάση την πολιτική κάθε μίας, αναπροσαρμόζουν συνεχώς τα επιτόκια καταθέσεων και χορηγήσεων, όπως αυτά καθορίζονται από την ΕΚΤ, και προχωρούν σε τακτική βάση στην επανεξέταση ή και μείωση προμηθειών που προβλέπονται για την παροχή τραπεζικών υπηρεσιών, σύμφωνα με την κείμενη ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις συνθήκες ανταγωνισμού στην αγορά»

Ήδη, όπως ανέφεραν στην κοινή τους ανακοίνωση, «στους Έλληνες καταθέτες προσφέρεται σειρά επιλογών που συνδυάζουν ασφάλεια και αξιόλογες αποδόσεις, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις της ΕΚΤ και τις εσωτερικές πολιτικές κάθε τράπεζας. Για παράδειγμα, οι αποδόσεις των προθεσμιακών καταθέσεων διαρκείας ίσης ή μεγαλύτερης των 6 μηνών έχουν αυξητική τάση κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, με τις αποδόσεις για περίοδο 12 μηνών και άνω να διαμορφώνονται σε επίπεδα άνω του 1%, ανάλογα με την τράπεζα και το ποσό της προθεσμιακής κατάθεσης. Παράλληλα, οι ελληνικές τράπεζες προσφέρουν στο ευρύ κοινό, τηρώντας τους κανόνες MiFID, επενδυτικά προγράμματα ομολόγων με σημαντικά υψηλότερες αποδόσεις, που ενσωματώνουν την τάση των επιτοκίων στις διεθνείς αγορές».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Οι κινήσεις αυτές των τραπεζών έρχονται και σε συνέχεια των συναντήσεων που είχαν οι διοικήσεις των ελληνικών τραπεζών με το υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα για μια σειρά επίκαιρων ζητημάτων του χρηματοπιστωτικού τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό, την εβδομάδα που μας πέρασε και οι 4 συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν διαδοχικά αυξήσεις καταθετικών επιτοκίων και νέα προϊόντα.

Alpha Bank

Η Alpha Bank ανακοίνωσε ότι προχωράει στη διάθεση μίας ευρείας γκάμας προθεσμιακών καταθέσεων, έχοντας πρώτη εισάγει, από τον Δεκέμβριο του 2022, το Alpha Πρόοδος Plus, επιβραβεύοντας με κλιμακούμενες αποδόσεις την εμπιστοσύνη των πελατών της. Η νέα γενιά προϊόντων του Alpha Πρόοδος Plus περιλαμβάνει επιτόκια υψηλότερα κατά 0,80% έως 1% σε σχέση με το ισχύον πρόγραμμα, διασφαλίζοντας ανταγωνιστικές αποδόσεις στο νέο οικονομικό περιβάλλον, αναφέρει η τράπεζα. Το επικαιροποιημένο πρόγραμμα είναι διαθέσιμο από την Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου και αφορά προθεσμιακές καταθέσεις διάρκειας 12 και 24 μηνών, δίνοντας τη δυνατότητα στον καταθέτη να «κλειδώσει» ιδιαίτερα ελκυστικές αποδόσεις, οι οποίες αυξάνονται σταδιακά κάθε τρίμηνο, φθάνοντας έως και 3%, ανάλογα με το ποσό και τη διάρκεια της κατάθεσης. Το Alpha Πρόοδος Plus παρέχει τους τόκους ανά τρίμηνο, ενώ προσφέρεται η δυνατότητα αύξησης του ποσού κατάθεσης, αλλά και η ευελιξία για διακοπή, στο τέλος κάθε τριμήνου, χωρίς κόστος. Συγκεκριμένα, πρόκειται για προθεσμιακές καταθέσεις με ελκυστικές αποδόσεις ανάλογα με το ποσό κατάθεσης:

* Alpha Πρόοδος Plus 12 μηνών με επιτόκιο έως 3% και μέσο επιτόκιο από 1,25% έως 1,75%

* Alpha Πρόοδος Plus 24 μηνών με επιτόκιο έως 3% και μέσο επιτόκιο από 1,50% έως 2%.

Επίσης για τις αποταμιευτικές ανάγκες των πελατών με μέσο και μακροπρόθεσμο επενδυτικό ορίζοντα, η Alpha Bank διαθέτει σειρά Αμοιβαίων Κεφαλαίων της Alpha Asset Management αλλά και ξένων οίκων. Τα νέα αμοιβαία κεφάλαια της Alpha Bank, όπως αναφέρει η Τράπεζα, απαντούν στο σύνθετο περιβάλλον πληθωρισμού, διασφαλίζοντας υψηλές αποδόσεις και χαμηλό ρίσκο, κάνοντας τον κόσμο των επενδύσεων προσιτό σε όλους. Ήδη από τον Ιανουάριο του 2023, διατίθεται το Alpha Target Maturity I 2028 ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο της Alpha Asset Management, που με χαρακτηριστικά, όπως η διανομή μερίσματος 3% για το πρώτο έτος και συμμετοχή από μόλις 1.000 ευρώ, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον χιλιάδων Ελλήνων αποταμιευτών. Το συνολικό ποσό που συγκεντρώθηκε μέσα σε ένα μήνα έχει ξεπεράσει τα 360 εκατ.ευρώ, ενώ σύντομα η Alpha Asset Management αναμένεται να παρουσιάσει και νέα προϊόντα αντίστοιχων αποδόσεων. Τέλος, για τους πελάτες οι οποίοι επιθυμούν να αξιοποιήσουν μακροπρόθεσμα το κεφάλαιό τους, είναι διαθέσιμα μια σειρά από τραπεζοασφαλιστικά προγράμματα Unit Linked ή εγγυημένου κεφαλαίου. Ανάμεσα τους ένα νέο πρόγραμμα εφάπαξ αποταμίευσης της AlphaLife, 10ετούς διάρκειας με εγγύηση κεφαλαίου στην λήξη. Το πρόγραμμα παρέχει εγγυημένο επιτόκιο 2%, εξασφαλίζοντας παράλληλα τους δικαιούχους σε περίπτωση απρόσμενων γεγονότων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Εurobank

Η Eurobank ανακοίνωσε ότι προσφέρει τις εξής νέες προθεσμιακές καταθέσεις:

*Επιτόκιο έως 2%: Για 12μηνη προθεσμιακή κατάθεση με κλιμακούμενα επιτόκια 1% και 2%, στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο, αντίστοιχα, και καταβολή τόκων σε τριμηνιαία βάση.

*Επιτόκιο έως 2,5%: Αφορά σε 24μηνη προθεσμιακή κατάθεση με κλιμακούμενα επιτόκια 1%, 1,5%, 2% και 2,5%, στο πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο εξάμηνο, αντίστοιχα, και καταβολή τόκων σε τριμηνιαία βάση.

Επιπλέον, η Eurobank, μέσω της θυγατρικής της, Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, θέτει στη διάθεση των πελατών της το Αμοιβαίο Κεφάλαιο (Α/Κ) Dis GF Target Maturity III Ομολογιακό, πενταετούς διάρκειας.

Το προϊόν απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα, καθώς παρέχει τη δυνατότητα ετήσιας διανομής μερίσματος, κατόπιν συνεκτίμησης των συνθηκών της αγοράς και της τρέχουσας απόδοσης του ενεργητικού του Α/Κ. Για το 2023 επιδιώκεται διανομή μερίσματος έως 3,10%, πληρωτέο τον Φεβρουάριο του 2024. Το συγκεκριμένο Α/Κ, όπως αναφέρει η Τράπεζα, ανήκει στην οικογένεια των Greek Funds που επενδύει το ενεργητικό του σε ένα διαφοροποιημένο, ποιοτικό χαρτοφυλάκιο, ελληνικών και ευρωπαϊκών ομολόγων. Πρόκειται για ομολογιακό A/K που ακολουθεί τη στρατηγική buy and hold με στόχο τη διασφάλιση του κεφαλαίου μέσω της αποπληρωμής των ομολόγων στη λήξη, για τον μεριδιούχο που θα παραμείνει επενδυμένος για όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος, δηλαδή έως και το 2028.

Οι παραπάνω νέες προθεσμιακές καταθέσεις προσφέρονται για την περίοδο 13.2.2023 έως και 17.3.2023 και το ελάχιστο ποσό κατάθεσης προσδιορίζεται στα 10.000 ευρώ, ενώ το παραπάνω Αμοιβαίο Κεφάλαιο διατίθεται ήδη με την περίοδο εγγραφών να λήγει επίσης 17.3.2023.

Εθνική Τράπεζα

Νέα καταθετικά προϊόντα και επενδυτικά προγράμματα ανακοίνωσε και η Εθνική Τράπεζα. Όπως επισήμανε στην ανακοίνωση των νέων προϊόντων «το τελευταίο διάστημα βιώνουμε, μετά από πολλά έτη σταθερά χαμηλών επιτοκίων, συνεχείς αυξήσεις στα επιτόκια αναφοράς της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται, η Εθνική Τράπεζα προτείνει μία σειρά από λύσεις που απευθύνονται σε όλους τους πελάτες της και απαντούν στις διαφορετικές ανάγκες τους για αποταμίευση, επένδυση και ενίσχυση των κεφαλαίων τους».

Τα προϊόντα που ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα είναι τα ακόλουθα:

– Νέα Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 15 μηνών, με επιτόκιο έως 3%

Αυξητικά κλιμακούμενη απόδοση ανά τρίμηνο που φθάνει το τελευταίο 3μηνο έως 3%, και ετησιοποιημένη εγγυημένη απόδοση 2%. Ελάχιστο ποσό κατάθεσης 10.000 ευρώ.

– Νέα Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 18 μηνών, με επιτόκιο έως 2,3%

Με επιτόκιο από 1,5% έως 2,3% για ποσά από 20.000-200.000 ευρώ (διαθέσιμο από 17.02.23)

– Νέα Προθεσμιακή κατάθεση διάρκειας 12 μηνών, με επιτόκιο έως 1,7%

Με επιτόκιο στο 1,7% για ποσά από 200.000 ευρώ και άνω, 1,5% για ποσά από 20.000 ευρώ μέχρι 200.000 ευρώ, και 1% για ποσά μέχρι 20.000 ευρώ.

Παράλληλα, η Εθνική Τράπεζα διαθέτει από το 2022 επενδυτικό προϊόν «Επενδυτικό Νέας Γενιάς» που συνδυάζει προστασία κεφαλαίου, μικρή διάρκεια (18 μήνες), δυνατότητα συμμετοχής από 1.000 ευρώ και ελάχιστη εγγυημένη απόδοση 1,5% στη λήξη, με δυνατότητα μεγαλύτερων αποδόσεων, ανάλογα και με την πορεία των αγορών.

Τέλος, η Εθνική Τράπεζα θα διαθέσει το Α/Κ ΔΗΛΟΣ EXTRA INCOME ΙΙ 5ετές – Ομολογιακό, το οποίο επενδύει κυρίως σε επιλεγμένους εταιρικούς και κυβερνητικούς ομολογιακούς τίτλους και επιδιώκει να προσφέρει διασφάλιση κεφαλαίου στη λήξη. Επίσης, θα διανέμει ετησίως μέρισμα (3% για το 1ο έτος) καθώς και δυνατότητα επιπρόσθετης απόδοσης στη λήξη (διαθέσιμο από 17.02.23).

Τράπεζα Πειραιώς

Την εισαγωγή νέων καταθετικών και επενδυτικών προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών τους στη διαχείριση των ρευστών διαθεσίμων τους, ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς.

Ειδικότερα ανακοίνωσε:

Καταθέσεις | Προθεσμιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα Σου»

*Σταθερό επιτόκιο έως και 2% στο 12μηνο, για όλη τη διάρκεια, αναλόγως του ύψους της προθεσμιακής κατάθεσης.

*Έως και υπερδιπλάσια επιτόκια σε σχέση με τα τρέχοντα επίπεδα για όλους τους επιμέρους συνδυασμούς ποσών και διαρκειών της προθεσμιακής κατάθεσης.

Καταθέσεις | Κλιμακούμενη Προθεσμιακή Κατάθεση «Αυξάνω»

*Επιτόκιο έως και 2,75%, αναλόγως του ποσού κατάθεσης, για 12μηνη προθεσμιακή κατάθεση, με ανά τρίμηνο κλιμακούμενο επιτόκιο. Για παράδειγμα, εάν βάσει το ποσού κατάθεσης το καταληκτικό ανώτερο επιτόκιο είναι 2,75%, τότε τα ενδιάμεσα επιτόκια θα είναι 0,75%, 1,40%, 2,30% & 2,75% για το πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο τρίμηνο, αντιστοίχως.

*Καταβολή τόκων ανά τρίμηνο.

Καταθέσεις | Αποταμιευτικό Λογαριασμός «Μπορώ»

*Προνομιακό Επιτόκιο 1%, ανεξαρτήτως υπολοίπου, για επιβράβευση της τακτικής αποταμίευσης.

Τα νέα επιτόκια ισχύουν από 14/2/23 για την Προθεσμιακή Κατάθεση «Στα Μέτρα Σου» και τον Αποταμιευτικό Λογαριασμό «Μπορώ» και από 21/2/23 για την Προθεσμιακή Κατάθεση «Αυξάνω», για νέες προθεσμιακές καταθέσεις.

Επενδύσεις | Αμοιβαίο Κεφάλαιο Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό

Για τους επενδυτές που προσδοκούν υψηλότερες αποδόσεις, η Τράπεζα Πειραιώς σε συνεργασία με την Πειραιώς Asset Management ΑΕΔΑΚ, διαθέτει ένα καινοτόμο Αμοιβαίο Κεφάλαιο προκαθορισμένης λήξης.

Το Πειραιώς Α/Κ Στρατηγικής Τακτικού Εισοδήματος 2028 Ευρωπαϊκό Ομολογιακό έχει σχεδιασθεί με στρατηγική τη διανομή μερίσματος σε ετήσια βάση, σε μορφή μετρητών.

Ανάμεσα στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, ξεχωρίζουν:

*η προκαθορισμένη διάρκεια ζωής του [πενταετία] και

*η επενδυτική στρατηγική αγοράς και διακράτησης των ομολόγων του χαρτοφυλακίου έως την λήξη τους.

Το Α/Κ επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τις σημερινές υψηλές αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων και να μειώσει την ευαισθησία στις μεταβολές των επιτοκίων με την πάροδο του χρόνου. Για το 2023 η εκτιμώμενη μερισματική απόδοση προβλέπεται να είναι 3%.

Το νέο Α/Κ θα διατίθεται στο επενδυτικό κοινό έως και τις 28/02/23.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Επίσης η Παγκρήτια τράπεζα έχει ανακοινώσει αύξηση επιτοκίων καταθέσεων από τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους.

* Όπως επισημαίνεται από όλες τις τράπεζες τα αμοιβαία κεφάλαια δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.