Σε «COSMOTE e-value» μετονομάζεται η «e-value»

Η εταιρεία δραστηριοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 1999 στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Contact Center.

Σε «COSMOTE e-value» μετονομάζεται η 100% θυγατρική ανώνυμη εταιρεία του Ομίλου ΟΤΕ, «e-value», η οποία δραστηριοποιείται από τον Σεπτέμβριο του 1999 στην παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών Contact Center.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία θα συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία προσφέροντας σε 24ωρη βάση 365 μέρες τον χρόνο, όλο το φάσμα των υπηρεσιών Contact Center (ανάπτυξη πωλήσεων, εξυπηρέτηση πελατών, διατήρηση & ανάπτυξη πελατολογίου), προσαρμοσμένες στις ανάγκες των πελατών της.

Με εγκαταστάσεις στην Αθήνα και την Ξάνθη, συνολικής έκτασης περίπου 10.000 τμ και 3.500 τμ, αντίστοιχα, ικανά και καταρτισμένα στελέχη, άρτια τεχνολογική υποδομή, τα κατάλληλα εργαλεία και πιστοποιημένες διαδικασίες, η COSMOTE e-value θα συνεχίσει να διασφαλίζει την ισορροπημένη σχέση των πελατών της με το κοινό, διεκπεραιώνοντας με ακρίβεια τα έργα που της ανατίθενται, τονίζεται στην ανακοίνωση.