Σε εξαγωγικό κέντρο μετατρέπεται το εργοστάσιο της Παπαστράτος

Σε εξαγωγικό κέντρο μετατρέπεται το εργοστάσιο της Παπαστράτος

Νέες επενδύσεις ύψους 25 εκατ. ευρώ - Εγκατάσταση επτά νέων γραμμών παραγωγής και μίας νέας υπερσύγχρονης μονάδας.

Η εταιρεία Παπαστράτος συνεχίζει να δίνει ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα υλοποιώντας επενδύσεις, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πρόεδρος της Παπαστράτος ΑΒΕΣ Νικήτας Θεοφιλόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της κρίσης δεν προχώρησε σε μειώσεις μισθών ούτε προσωπικού, ενώ συνεχίζει τις σημαντικές επενδύσεις , με τελευταία μια επένδυση ύψους 25 εκατ. ευρώ στις εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ασπρόπυργο.

Στόχος της διοίκησης της εταιρείας είναι η εγκατάσταση επτά νέων γραμμών παραγωγής και μίας νέας υπερσύγχρονης μονάδας επεξεργασίας καπνού, που θα ολοκληρωθεί το φθινόπωρο του 2015.

Οι κινήσεις αυτές θα επιτρέψουν τη μεταφορά παραγωγής στην Ελλάδα και θα μετατρέψουν το εργοστάσιο της Παπαστράτος σε εξαγωγικό κέντρο, με το 60% της παραγωγής να κατευθύνεται σε περισσότερες από 30 χώρες. Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν οι εξαγωγές της εταιρείας είναι εξασφαλισμένες καθώς έχει συμφωνηθεί να απορροφούνται από θυγατρικές της Philip Morris ενώ οι νέες επενδύσεις χρηματοδοτούνται πλήρως από τον μητρικό όμιλο.

Ο κ. Θεοφιλόπουλος εξέφρασε την αισιοδοξία του για την πορεία της χώρας, τονίζοντας ότι η οικονομική συγκυρία είναι δύσκολη και οι διαπραγματεύσεις κρίσιμες.

Η οικονομική κρίση, σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας, έχει επηρεάσει σημαντικά τον κλάδο ενώ σοβαρό πρόβλημα συνεχίζει να αποτελεί η υπερφορολόγηση καπνικών προϊόντων (7 αυξήσεις σε 5 χρόνια με την φορολογία να πλησιάζει το 90% της τιμής) και το παράνομο εμπόριο καπνού.

Παράλληλα, ο κ. Θεοφιλόπουλος υποστήριξε ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει τον κλάδο καθώς επίσης και η υπέρμετρη φορολογία ενώ εκτίμησε ότι ο κλάδος δεν αντέχει άλλη φορολογική επιβάρυνση. Αναφορικά με το θέμα του λαθρεμπορίου, τόνισε ότι η σημερινή κυβέρνηση είναι η πρώτη που είπε ότι θα πατάξει το λαθρεμπόριο στα τσιγάρα και αυτό σημαίνει ότι έχει βάλει το θέμα στην αντζέντα.

Παράλληλα τόνισε ότι το κράτος σε ετήσια βάση έχει απώλειες φορολογικών εσόδων ύψους 800 εκατ. ευρώ από το λαθρεμπόριο τσιγάρων και του χύμα καπνού.

Η Παπαστράτος ολοκλήρωσε την περυσινή χρονιά με αύξηση πωλήσεων και βελτίωση τελικών αποτελεσμάτων. Όπως αναφέρθηκε, κατά τη διάρκεια της κρίσης ενίσχυσε το μερίδιό της. Η εταιρεία απασχολεί περίπου 800 εργαζόμενους ενώ απορροφά πάνω από το 50% της εγχώριας παραγωγής σε καπνά ανατολικού τύπου.