Σε υψηλά επίπεδα οι εξαγωγές το 2013

REUTERS

Νέα βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της τάξης του 15%.

Οι συνολικές εξαγωγές της χώρας σταθεροποιήθηκαν το 2013 στα επίπεδα πλησίον του ιστορικού ρεκόρ του 2012 (27,34 δισ. ευρώ), υποχωρώντας οριακά κατά 0,2% (στα 27,28 δισ. ευρώ).

Η μείωση αυτή προκύπτει κυρίως από την υποχώρηση των ελληνικών εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες (-4,2%), παρά το γεγονός ότι οι συνολικές ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 4,9% προς τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. Το αποτέλεσμα ήταν να διαμορφωθεί η σχέση εξαγωγών προς της χώρες της Ε.Ε. στο 46,4%, έναντι 53,6% των εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες. Εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, προκύπτει μείωση εξαγωγών τόσο προς τις χώρες της Ε.Ε. (-0,1), όσο και προς τις Τρίτες Χώρες (-5,5%), με την αναλογία να διαμορφώνεται στο 63,4% υπέρ των χωρών της Ε.Ε.

Η υποχώρηση αυτή, σε συνδυασμό με την περαιτέρω υποχώρηση των εισαγωγών κατά 5,2%, επέφερε νέα βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας (κατά 11,5%).

Οι εξαγωγές προϊόντων αντιστοιχούν πλέον στο 15,07% του ΑΕΠ, ενώ συνδυαστικά οι εξαγωγές προϊόντων και υπηρεσιών στο 28,93% του ΑΕΠ. Πρόκειται για την καλύτερη επίδοση των τελευταίων δεκαετιών, όπως προκύπτει από ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΠΣΕ) και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), η οποία κατέγραψε ιστορική επίδοση συμμετοχής της εξωστρέφειας στον σχηματισμό του ΑΕΠ της χώρας, με ποσοστό που αγγίζει πλέον το 30%.

Διαβάστε ακόμη: Άνοδος στις εξαγωγές φρούτων και λαχανικών για τέταρτη χρονιά