Σε λάθος έργα δαπάνησε περίπου 7 δισ. ευρώ η ΕΕ

REUTERS

«Ουσιώδη σφάλματα» στις δαπάνες του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013 διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο.

Οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δαπανούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια χωρίς να τις απασχολούν πάντοτε τα αποτελέσματα που έχουν οι επενδύσεις αυτές, απλώς και μόνο για να μην τα χάσουν. Αυτό διαπιστώνει το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο στην ετήσια έκθεσή του που διακρίνει «ουσιώδη σφάλματα» στις πληρωμές  της ΕΕ για το 2013.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το ΕΕΣ, η Ευρωπαϊκή Ένωση δαπάνησε σε λάθος έργα περίπου 7 δισεκατομμύρια ευρώ. «Η επιλογή των χρηματοδοτούμενων έργων έγινε έχοντας κατά νου να μην χαθούν τα κονδύλια με βάση την αρχή του «ό,τι δεν χρησιμοποιείται, χάνεται» και όχι με στόχο την επίτευξη ενός ικανοποιητικού αποτελέσματος».

Ο Βίτορ Καλντέιρα, ο πρόεδρος του ECA, ζήτησε να δίνεται στο εξής μεγαλύτερη προσοχή «στον χειρισμό και τον έλεγχο των κονδυλίων της ΕΕ».

Με βάση την έκθεση αυτή, το 4,7% των κονδυλίων δεν δαπανήθηκε σύμφωνα με τους κανονισμούς που θέτει η ΕΕ. Για παράδειγμα, χρήματα που προορίζονταν για μικρομεσαίες επιχειρήσεις δόθηκαν στην πραγματικότητα σε θυγατρικές μεγάλων ομίλων, ενώ αγρότες έλαβαν επιδότηση για καλλιέργειες που επί της ουσίας ήταν θαμνότοποι ή δάση.

Το 2013 οι δαπάνες από τον προϋπολογισμό της ΕΕ ανήλθαν συνολικά σε 148,5 δισ. ευρώ.

Οι ελεγκτές εντόπισαν 14 περιπτώσεις όπου υπάρχουν υποψίες ότι έγιναν απάτες και τις παρέπεμψαν στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία καταπολέμησης της απάτης (OLAF) για περαιτέρω διερεύνηση. Το ΕΕΣ δεν έδωσε περισσότερες διευκρινίσεις για αυτές τις υποθέσεις.

«Η Επιτροπή και οι χώρες μέλη πρέπει να προσέχουν περισσότερο το πώς ξοδεύουν τα χρήματα των φορολογούμενων», υπογράμμισε ο Καλντέιρα.

Οι τομείς που παρουσιάζουν τα περισσότερα προβλήματα είναι η περιφερειακή πολιτική και η αγροτική ανάπτυξη. Τα λάθη ήταν επίσης μεγαλύτερα στις περιπτώσεις όπου τόσο η Επιτροπή όσο και οι χώρες-μέλη εμπλέκονταν στη διαδικασία χορήγησης των επιδοτήσεων.

Η Επίτροπος Προϋπολογισμού Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα σημείωσε ωστόσο ότι η ΕΕ έχει καταφέρει να ανακτήσει μεγάλο μέρος των χρημάτων που δόθηκαν λανθασμένα τα προηγούμενα χρόνια.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ζήτησε επίσης να δοθεί μεγαλύτερη προσοχή στο αν οι επιδοτήσεις αυτές φέρνουν αποτελέσματα. «Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που τα χρήματα δαπανήθηκαν ακολουθώντας όλους τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς όμως τελικά δεν υπήρξε καμία πραγματική επίπτωση για τη ζωή των πολιτών», ανέφερε χαρακτηριστικά το μέλος του ΕΕΣ, ο Κύπριος Λάζαρος Λαζάρου.