Σε Motor Oil Renewable Energy μετονομάστηκε η Ηλεκτροπαραγωγή Σουσακίου

Σε Motor Oil Renewable Energy μετονομάστηκε η Ηλεκτροπαραγωγή Σουσακίου
Photo:

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. (η Εταιρεία) ανακοινώνει την τροποποίηση της επωνυμίας της κατά 100% θυγατρικής Ηλεκτροπαραγωγή Σουσακίου Μονοπρόσωπη Α.Ε. Παραγωγής και Εμπορίας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Motor Oil Renewable Energy Μονοπρόσωπη Α.Ε. (MORE).

Στη MORE θα συγκεντρωθούν οι δραστηριότητες του Ομίλου ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε. που δεν σχετίζονται με τη διύλιση αργού και την εμπορία & διανομή προϊόντων πετρελαίου. Ενδεικτικά: οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ηλεκτροπαραγωγή, ο πλωτός τερματικός σταθμός επαναεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου – FSRU, η παροχή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας & φυσικού αερίου.

Ο κ. Βίκτωρ Παπακωνσταντίνου, μέχρι πρότινος Γενικός Διευθυντής Σχεδιασμού & Ανάπτυξης της Εταιρείας, ορίστηκε Γενικός Διευθυντής της MORE. Ο κ. Παπακωνσταντίνου είναι πτυχιούχος του Τμήματος Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, κάτοχος ΜΒΑ από το Warwick Business School και μέλος του Association of Chartered Certified Accountants. Διαθέτει 25ετή εμπειρία σε ανώτερες και ανώτατες διοικητικές θέσεις σε εταιρίες του ενεργειακού, βιομηχανικού και συμβουλευτικού κλάδου. 

Σε συνδυασμό με τα παραπάνω, η Εταιρεία ανακοινώνει την τροποποίηση του οργανογράμματός της με τη δημιουργία Γενικής Διεύθυνσης Στρατηγικής και την πρόσληψη του κ. Γεώργιου Τριανταφύλλου στη θέση του Γενικού Διευθυντή. Ο κ. Τριανταφύλλου έχει διπλό πτυχίο Οικονομικών και Ιστορίας από το Brandeis University και είναι κάτοχος ΜΒΑ από το MIT Sloan School of Management. Πριν ενταχθεί στην Εταιρεία τον Ιούλιο 2021, εργάστηκε για 13 χρόνια στον τομέα Επενδυτικής Στρατηγικής της Goldman Sachs στην Νέα Υόρκη και το Λονδίνο, εστιάζοντας στο τομέα της ενέργειας, ενώ διετέλεσε επικεφαλής της τραπέζης για την Νοτιοανατολική Ευρώπη.