Σε ποιο σημείο βρίσκεται η κατασκευή του αγωγού TAP

Σε ποιο σημείο βρίσκεται η κατασκευή του αγωγού TAP

Αναλυτικές πληροφορίες για την πορεία του έργου δημοσίευσε η Κοινοπραξία.

Τα 119 από τα συνολικά 550 χιλιόμετρα του αγωγού ΤΑΡ, δηλαδή πάνω από το 20%, έχουν τοποθετηθεί στο υπέδαφος της Μακεδονίας-Θράκης, ενώ συνολικά το έργο προχωρά με βάση το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Η Κοινοπραξία κατασκευής του αγωγού έδωσε την Τρίτη σχετικές πληροφορίες, τονίζοντας ότι δέκα μήνες μετά την έναρξη των εργασιών, η κατασκευή έχει προχωρήσει σημαντικά στις δύο από τις τρεις Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας που θα διασχίσει ο αγωγός: την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και την Κεντρική Μακεδονία.

Συγκεκριμένα, στα τέλη Μαρτίου 2017, από το σύνολο των περίπου 550 χλμ. αγωγού που θα κατασκευαστούν σε ελληνικό έδαφος, οι ανάδοχοι εργολήπτες του ΤΑΡ έχουν ήδη:

-παραλάβει το 66% των 32.000 σωληναγωγών, που θα χρησιμοποιηθούν συνολικά στην κατασκευή του ελληνικού τμήματος του αγωγού

-καθαρίσει και διαμορφώσει 260 χλμ. της όδευσης του αγωγού (Ζώνη Εργασίας)

-ενώσει 217 χλμ. αγωγού∙

-συγκολλήσει 184 χλμ. αγωγού.

Ταυτόχρονα:

-154 χλμ. τάφρου έχουν διανοιχθεί∙

-σε 119 χλμ. ο αγωγός έχει τοποθετηθεί εντός της τάφρου∙

-σε 97 χλμ. ο αγωγός έχει καλυφθεί με χώμα∙ και

-18 χλμ. γης βρίσκονται στη φάση αποκατάστασης.

Σύμφωνα με την Κοινοπραξία, περισσότεροι από 2.500 άνθρωποι εργάζονται για τον ΤΑΡ στη χώρα μας, από τους οποίους οι 400 είναι αρχαιολόγοι και εξειδικευμένοι αρχαιολογικοί εργάτες. Επιπλέον, δύο από τις πέντε εταιρείες-αναδόχους Μελέτης, Προμήθειας και Κατασκευής που εργάζονται για λογαριασμό του ΤΑΡ είναι ελληνικές, και συγκεκριμένα η ΤΕΡΝΑ ΑΕ σε κοινοπραξία με την Renco SpA και η J&P ΑΒΑΞ σε κοινοπραξία με την Bonatti SpA, ενώ την Άκτωρ έχει επιλέξει ως υπεργολάβο η ανάδοχος εταιρεία Spiecapag.

Επίσης, ο TAP έχει αναθέσει μία από τις δύο μεγάλες του συμβάσεις για προμήθεια σωληναγωγών στη «Σωληνουργεία Κορίνθου». Συνολικά, 176 ελληνικές εταιρείες έχουν ήδη συμβάλει στην υλοποίηση του έργου.

Παράλληλα, ο ΤΑΡ εφαρμόζει πρόγραμμα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεων, ύψους 32 εκατ. ευρώ, για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, περιβαλλοντική διαχείριση, εκπαίδευση-επιμόρφωση, κα.