Σε χαμηλό 6 ετών η κατανάλωση ενέργειας από τα νοικοκυριά της Ευρώπης

Σε χαμηλό 6 ετών η κατανάλωση ενέργειας από τα νοικοκυριά της Ευρώπης
The price of electricity, electricity bill with money and light bulb. The European Union is preparing to take emergency action to reform its electricity market and get a grip on energy prices that have soared since Russia invaded Ukraine. in Brussels - Belgium on 16 September 2022. (Photo by Jonathan Raa/NurPhoto) (Photo by Jonathan Raa / NurPhoto / NurPhoto via AFP) Photo: AFP
Το μεγαλύτερο μέρος της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά της ΕΕ καλύφθηκε από το φυσικό αέριο (30,9%).

Τα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποίησαν για το 2022 10,1 εκατομμύρια τερατζάουλ ενέργειας, τη χαμηλότερη ποσότητα που έχει καταγραφεί από το 2016.

Ο αριθμός του 2022 σημαίνει ότι υπήρξε μείωση κατά 7,7% από τα 11 τερατζάουλ που καταγράφηκαν το 2021, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη η Eurostat.

Τα νοικοκυριά ή ο οικιακός τομέας αντιπροσώπευε το 25,8% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας ή το 18,1% της ακαθάριστης εσωτερικής κατανάλωσης ενέργειας στην ΕΕ το 2022.

Το μεγαλύτερο μέρος της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στα νοικοκυριά της ΕΕ καλύφθηκε από το φυσικό αέριο (30,9%), την ηλεκτρική ενέργεια (25,1%) και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα βιοκαύσιμα (22,6%).

Στην ΕΕ, η κύρια χρήση ενέργειας από τα νοικοκυριά είναι η θέρμανση των κατοικιών (63,5% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στον οικιακό τομέα), ακολουθούμενη από τη θέρμανση νερού (14,9%). Συνεπώς, η θέρμανση χώρων και νερού αντιπροσώπευε το 78,4% της τελικής ενέργειας που καταναλώθηκε από τα νοικοκυριά το 2022.

Ο φωτισμός και οι περισσότερες ηλεκτρικές συσκευές αντιπροσωπεύουν το 13,9% (αυτό δεν περιλαμβάνει τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας για την τροφοδοσία των κύριων συστημάτων θέρμανσης, ψύξης ή μαγειρέματος). Η λοιπή τελική χρήση (0,9%) και η ψύξη του χώρου (0,6%) είχαν το χαμηλότερο μερίδιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: