ΣΕΒ: Ενέργεια και μη μισθολογικό κόστος τα βασικά εμπόδια στις επενδύσεις

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Επιτροπής Βιομηχανίας της BusinessEurope, πρόβλημα συνιστά και το υψηλό κόστος χρηματοδότησης.

Το κόστος της ενέργειας και το υψηλό μη μισθολογικό κόστος της εργασίας (εισφορές) είναι οι βασικές αιτίες που εμποδίζουν τις βιομηχανικές επενδύσεις στην Ελλάδα, τονίστηκε σήμερα, από την πλευρά του ΣΕΒ, στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Επιτροπής Βιομηχανίας της BusinessEurope στην Αθήνα.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Gerhard Koch, έθεσε, επίσης, το θέμα του υψηλού κόστους χρηματοδότησης όπως και την ανάγκη αποκατάστασης της εμπιστοσύνης.

Σε ό,τι αφορά την ενέργεια, ο κ. Koch ανέφερε ότι ενώ το κόστος παραγωγής στις χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν εμφανίζει σημαντικές διαφορές, ωστόσο οι τελικές τιμές έχουν μεγάλες αποκλίσεις, που οφείλονται σε φόρους, τέλη και λοιπές επιβαρύνσεις, μεταξύ των οποίων και οι επιδοτήσεις για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η τιμή της κιλοβατώρας στην Ελλάδα, όπως σημείωσε, είναι 30% υψηλότερη από τον μέσο όρο της ΕΕ, ο οποίος είναι διπλάσιος από τις τιμές στις ΗΠΑ. Αναφερόμενος, δε, στο κόστος του χρήματος επισήμανε ότι τα επιτόκια στην Ελλάδα κινούνται στο επίπεδο του 7% έναντι 2 έως 3% που είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο υπάρχει αυτή η απόσταση, είναι δύσκολο να επενδύσει κανείς στην Ελλάδα και να είναι ανταγωνιστικός, πρόσθεσε.

Ο ΣΕΒ τάσσεται υπέρ της καθιέρωσης εθνικού στόχου για αύξηση του μεριδίου της βιομηχανίας στο 12% του ΑΕΠ έως το 2020 από 8,6% που ήταν το 2016. Ο ευρωπαϊκός στόχος, αντίστοιχα, είναι η επίτευξη μεριδίου 20% μέχρι την ίδια χρονολογία.

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας της BusinessEurope, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη, δημιουργία θέσεων εργασίας, επενδύσεις και καινοτομία χωρίς ισχυρή παραγωγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, το 87,7% των εξαγωγών αγαθών είναι βιομηχανικά προϊόντα αξίας 22,3 δισ. ευρώ. Επίσης, κατά τη διάρκεια της κρίσης (2009-2015) η βιομηχανία προχώρησε σε επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, ενώ συνεισφέρει το 40% του συνολικού φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων.

Τις προτάσεις του ΣΕΒ για τη βιομηχανική πολιτική παρουσίασαν ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος του Συνδέσμου, Κωνσταντίνος Μπίτσιος και ο γενικός διευθυντής, Άκης Σκέρτσος.

Σχετικά άρθρα