ΣΙΔΜΑ: Θετικό EBITDA και περιορισμός ζημιών για το α’ τρίμηνο του 2015

Μείωση πωλήσεων αλλά και περιορισμό των προ φόρων ζημιών παρουσίασε η εταιρεία του κλάδου εμπορίας και βιομηχανικής μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων.

Στα 23,9 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ στο πρώτο τρίμηνο του 2015 έναντι 24,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 31 εκατ. ευρώ όσο και την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 295 χιλ. ευρώ από ζημιά 12,6 χιλ. ευρώ πέρυσι, κυρίως λόγω της δραστικής μείωσης εξόδων κατά 15% ή 507 χιλ. ευρώ σε σχέση με το 2014. Τα αποτελέσματα προ φόρων ανήλθαν σε ζημίες ύψους 1,6 εκατ. ευρώ, βελτιωμένα κατά 28% ή 626 χιλ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Σε επίπεδο εταιρείας, ο κύκλος εργασιών της ΣΙΔΜΑ ΑΕ, κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους, ανήλθε στα 14,2 εκατ. ευρώ από 14,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, ενώ μαζί με τις πωλήσεις αντιπροσωπείας διαμορφώθηκε στα 21,2 εκατ. ευρώ από 21,3 εκατ. ευρώ το 2014.

Τα αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε κέρδη 296 χιλ. ευρώ από ζημιές 66 χιλ. ευρώ πέρυσι, κυρίως λόγω της αύξησης του ποσοστού μικτού κέρδους κατά 8,8% ή από 8,5% το πρώτο τρίμηνο του 2014 σε 9,3% το πρώτο τρίμηνο του 2015 και της μείωσης των εξόδων κατά 17% ή 380 χιλ. ευρώ.

Τα προ φόρων παρουσίασαν ζημιές ύψους 1,1 εκατ. ευρώ από 1,7 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, ήτοι βελτίωση κατά 35%.

Ο Όμιλος ΣΙΔΜΑ διατηρεί ταμειακά διαθέσιμα ύψους 6,6 εκατ. ευρώ ενώ μείωσε τον δανεισμό του κατά 2,5% ή 2,8 εκατ. ευρώ. Τα διαθέσιμα για την Εταιρεία είναι 4,6 εκατ. ευρώ και ο δανεισμός της μειώθηκε κατά 3,4% ή 2,6 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.