Σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα 9μήνου της Πλαστικά Θράκης

Σημαντική βελτίωση στα αποτελέσματα 9μήνου της Πλαστικά Θράκης
O κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 253,73 εκατ. ευρώ από 230,49 εκατ. ευρώ πέρυσι, με κέρδη μετά από φόρους 25,5 εκατ. ευρώ από 8,24 εκατ. ευρώ.

Αύξηση 10,1% κατέγραψε ο κύκλος εργασιών της Πλαστικά Θράκης στο εννεάμηνο του 2020, σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου έτους, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους (συνολικές δραστηριότητες) εκτινάχθηκαν κατά σχεδόν 210%.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα βασικά οικονομικά μεγέθη που δημοσιοποίησε ο όμιλος, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 253,73 εκατ. ευρώ από 230,49 εκατ. ευρώ πέρυσι, με κέρδη μετά από φόρους 25,5 εκατ. ευρώ από 8,24 εκατ. ευρώ.

Τα EBITDA από συνεχιζόμενες δραστηριότητες αυξήθηκαν κατά 105% στα 52,4 εκατ. ευρώ, ενώ τα προσαρμοσμένα EBITDA ανήλθαν σε 54,6 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 113%.

Επισημαίνεται ότι στα Προσαρμοσμένα (Adjusted) EBITDA δεν περιλαμβάνονται δαπάνες ποσού € 2.192, οι οποίες αφορούν στη λειτουργική αναδιοργάνωση της εταιρείας Don & Low Ltd. Η εν λόγω θυγατρική μείωσε την παρουσία της στα υφαντά τεχνικά υφάσματα, αυξάνοντας παράλληλα την παραγωγική της δυναμικότητα στα μη υφαντά τεχνικά υφάσματα.

Σημαντική ήταν και η μείωση του Καθαρού Δανεισμού, όπως επισημαίνει η Πλαστικά Θράκης κατά € 43.282 χιλ. (στις 30.09.2020 ο Καθαρός Δανεισμός ανήλθε σε 40.246 χιλ. ευρώ, σε σχέση με 83.528 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019, ήτοι ποσοστιαία μείωση 51,8%), με το δείκτη Καθαρός Δανεισμός/Ίδια Κεφάλαια να διαμορφώνεται σε 0,24 σε σχέση με 0,57 στις 31.12.2019. Ο δείκτης Καθαρός δανεισμός / EBITDA για την περίοδο ανήλθε σε 0,76 (τo EBITDA αναφέρεται στην περίοδο από 01.10.2019 έως 30.09.2020). Σημειώνεται ότι, στις 31.12.2019 η τιμή του δείκτη ήταν 2,91 ενώ στις 30.09.2019 ανήλθε σε 3,04. Το σύνολο των Ιδίων Κεφαλαίων στις 30.09.2020 ανήλθε σε 165.050 χιλ. ευρώ σε σχέση με 146.349 χιλ. ευρώ στις 31.12.2019