Σήμερα η πίστωση των εγκεκριμένων αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα

Σήμερα η πίστωση των εγκεκριμένων αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα

Η πλατφόρμα είχε ανοίξει ξανά (17-21 Ιανουαρίου) για δύο κατηγορίες δικαιούχων.

Πιστώνεται σήμερα το κοινωνικό μέρισμα των δικαιούχων της τελευταίας φάσης των αιτήσεων που υποβλήθηκαν.

Υπενθυμίζεται πως η πλατφόρμα είχε ανοίξει ξανά (17-21 Ιανουαρίου) για τις εξής κατηγορίες δικαιούχων:

1η Περίπτωση: Δεν επιβεβαιώθηκε ότι ο τραπεζικός λογαριασμός που συμπληρώθηκε στην αίτηση ανήκει στο δικαιούχο του μερίσματος.

2η Περίπτωση: Δεν επιβεβαιώθηκε μέσω της υποβολής φορολογικών δηλώσεων η μόνιμη διαμονή του δικαιούχου στην Ελλάδα την τελευταία πενταετία, αλλά εκείνος ήταν εγγεγραμμένος άνεργος στα μητρώα του ΟΑΕΔ για 12 μήνες κατά το έτος μη υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα για το κοινωνικό μέρισμα www.koinonikomerisma.gr σήμερα, 6 Φεβρουαρίου, θα πιστωθούν οι τελευταίοι δικαιούχοι, ενώ οι αιτήσεις εμφανίζονται με ένδειξη κατάστασης: «Πιστώθηκε/Προς-Πίστωση».