Συμφωνία ΟΛΠ με την KGS Development A.E.

Συμφωνία ΟΛΠ με την KGS Development A.E.

Η εταιρεία αναλαμβάνει το έργο εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο Εμπορικό Λιμάνι του Πειραιά.

Στην εταιρεία KGS Development A.E., κατοχυρώθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΛΠ Α.Ε., το έργο εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Πάρκου στο Εμπορικό Λιμάνι του Πειραιά 430 kwp, μήκους 1080 μ.

Το έργο ανατέθηκε στην παραπάνω εταιρεία έναντι του ποσού των 790.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ, μέσα απο διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό το 2012, στον οποίο έλαβαν μέρος 6 εταιρείες.

Με το έργο αυτό, ξεκινάει και η προσπάθεια αναβάθμισης του ενεργειακού και φωτιστικού πεδίου όλου του λιμανιού, στη βάση της εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος, αφού η λειτουργία του λιμένα είναι εκ των πραγμάτων ενεργοβόρα.

Διαβάστε ακόμη: Cosco – O νέος προβλήτας ενισχύει τα έσοδα της στον Πειραιά