Συμμαχία συστημικών τραπεζών – ΕΤΕπ με «προίκα» 450 εκατ. ευρώ για το Ταμείο Υποδομών

Εγκαινιάζεται το πρόγραμμα που θα προσφέρει χρηματοδότηση σε έργα που αναμένεται να φτάσουν τουλάχιστον τα 650 εκατ. ευρώ.

Με την επίσκεψη του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) Άντριου Μακ Ντάουελ στην Αθήνα, εγκαινιάστηκε το Ταμείο Υποδομών, στο οποίο συμμετοχή θα έχουν οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες –Alpha Bank, Εθνική Τράπεζα, Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς.

Το νέο πρόγραμμα υποδομών θα προσφέρει χρηματοδοτικούς πόρους ύψους 450 εκατ. ευρώ συμβάλλοντας στην υλοποίηση βιώσιμων έργων συνολικού ύψους τουλάχιστον 650 εκατ. ευρώ σε τομείς προτεραιότητας.

Το Ταμείο Υποδομών αποτελεί μια πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονομίας και της ΕΤΕπ με στόχο τη χρηματοδότηση βιώσιμων έργων όπως αιολικά πάρκα, φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, μονάδες βιομάζας και βιοαερίου και υδροηλεκτρικοί σταθμοί.

Μία από τις κύριες προτεραιότητες του προγράμματος θα είναι η χρηματοδότηση της ολοκλήρωσης σημαντικών έργων υποδομής που έχουν καθυστερήσει τα τελευταία χρόνια, ενώ θα εξετάζονται επίσης προς χρηματοδότηση νέες επενδύσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης σε δημόσια και ιδιωτικά κτίρια.

Το Ταμείο Υποδομών θα συνδυάζει εθνικούς πόρους και πόρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία) και θα επιταχύνει τις επενδύσεις σε καθαρή ενέργεια, μεταξύ άλλων στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και έργα αστικής ανάπτυξης. Αποσκοπεί στη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων σε συνδυασμό με κεφάλαια του Δημοσίου προερχόμενα από δάνειο της ΕΤΕπ και με επιστροφές από επενδύσεις σε έργα αστικής ανάπτυξης που ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JESSICA. Τα κονδύλια των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων προέρχονται από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία 2014-2020».