Συμμετοχή της ΜΕΤΚΑ σε διαγωνισμό της ΔΕΗ

Συμμετοχή της ΜΕΤΚΑ σε διαγωνισμό της ΔΕΗ

Είτε αυτοτελώς, είτε ως μέλος σύμπραξης επιχειρήσεων η συμμετοχή της εταιρείας.

Σε διαγωνισμό που προκήρυξε η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ΑΕ προτίθεται να συμμετάσχει η ΜΕΤΚΑ, είτε η ίδια αυτοτελώς, είτε ως μέλος σύμπραξης επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για το έργο “Αναβάθμιση λέβητα μονάδας V ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου για μείωση εκπομπών NOx με πρωτογενή μέτρα” και η ημερομηνία διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η 11η Δεκεμβρίου 2013.

Ως προϋπολογισμός δαπάνης για τον εν λόγω διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 6 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ.

Διαβάστε ακόμη: Αισιόδοξος ο Ευάγγελος Μυτιληναίος για την ελληνική οικονομία