Συμμετοχή του ομίλου ΟΤΕ στο «E3NETWORK»

ΑΠΕ-ΜΠΕ

Το ευρωπαϊκό έργο στοχεύει στη δημιουργία ενός πομποδέκτη δικτύου μετάδοσης ασύρματων τηλεπικοινωνιών 4ης και 5ης γενιάς.

Στο ερευνητικό έργο «E3NETWORK» στόχος του οποίου είναι η ανάπτυξη δικτυακών υποδομών που θα ικανοποιούν τις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις των σύγχρονων καταναλωτών για ευρυζωνικότητα, υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και τεχνολογική σύγκλιση, θα συμμετέχει ο όμιλος ΟΤΕ.

Στα πλαίσια της ενεργούς δραστηριοποίησής του σε θέματα έρευνας & ανάπτυξης, τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο, έχοντας να επιδείξει πληθώρα επιτυχημένων έργων και ένα διεθνές δίκτυο συνεργασιών στο χώρο της βιομηχανίας και της ακαδημαϊκής κοινότητας, ο όμιλος ΟΤΕ θα συμμετέχει στo έργο που θα αναπτύξει έναν ενεργειακά αποδοτικό, υπερ-υψηλής ταχύτητας πομποδέκτη δικτύου μετάδοσης ασύρματων τηλεπικοινωνιών 4ης και 5ης γενιάς.

Ο πομποδέκτης, που θα λειτουργεί στη ζώνη συχνοτήτων «Ε» (71-76/81-86 GHz), θα επιτυγχάνει ταχύτητες μετάδοσης δεδομένων έως 10Gbps σε απόσταση ενός χιλιομέτρου με διαθεσιμότητα της τάξης του 99,995%, χαμηλότερα επίπεδα ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας λόγω των εξαιρετικά κατευθυντικών μεταδόσεων που επιτρέπει η ζώνη «Ε» και θα διευκολύνει την άμεση επέκταση της ραδιοκάλυψης.

Διαβάστε επίσης: Ο CEO του ΟΤΕ Μιχάλης Τσαμάζ, σε πρώτο πρόσωπο, αποκλειστικά στο FortuneGreece.com

O πομποδέκτης αναμένεται να συμβάλει στην επίτευξη οικονομιών κλίμακας, ενδυναμώνοντας τη θέση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας στο πεδίο της τεχνολογίας δικτυακών υποδομών και εφαρμογών του Διαδικτύου του Μέλλοντος (Future Internet).

Ο ρόλος του ΟΤΕ εστιάζεται στην «ενσωμάτωση» του πρωτοτύπου στο δίκτυο και στην επικύρωση της αξιοπιστίας του μέσω δοκιμών υπό συνθήκες πραγματικής κίνησης δεδομένων. Παράλληλα, ο ΟΤΕ συμβάλλει στον προσδιορισμό των τεχνικών απαιτήσεων, καθώς και στην ανάπτυξη του επιχειρησιακού σχεδίου εκμετάλλευσης και τη διάχυση των αποτελεσμάτων στην ευρύτερη επιχειρηματική και ακαδημαϊκή κοινότητα.

Το έργο «E3NETWORK» χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο (FP7) της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συντονίζεται από το ισπανικό ερευνητικό κέντρο CEIT, ενώ η επιστημονική-επιχειρηματική του ομάδα απαρτίζεται από συνολικά 9 φορείς (ερευνητικά κέντρα, εταιρείες τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής, τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και κατασκευαστές) από 6 ευρωπαϊκά κράτη.

Διαβάστε ακόμη: Deutsche Telecom: Θα επενδύσει 1,2 δισ. ευρώ στην Ελλάδα