Σύσταση της «ΔΕΗ Solar Solutions ΑΕ»

Σύσταση της «ΔΕΗ Solar Solutions ΑΕ»

Εγκρίθηκε η από κοινού με την Damco Energy ΑΕ σύσταση της εταιρείας.

Τη σύσταση από κοινού με τη Damco Energy ΑΕ, Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΗ Solar Solutions ΑΕ», ενέκρινε το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ ΑΕ.

Η εταιρεία θα ασχολείται με την προώθηση, μέσω πανελλαδικού δικτύου καταστημάτων με τη μέθοδο της δικαιόχρησης (franchising), ολοκληρωμένων λύσεων οικιακών φωτοβολταϊκών συστημάτων, με την παροχή ενεργειακών υπηρεσιών και προϊόντων εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και με την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης των πελατών της ΔΕΗ ΑΕ.

Το Δ.Σ. της ΔΕΗ ΑΕ ενέκρινε την υπογραφή της σύμβασης μετόχων και του καταστατικού σύστασης της ΔΕΗ Solar Solutions ΑΕ, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα είναι 2.000.000 ευρώ. Η ΔΕΗ ΑΕ θα συμμετέχει με ποσοστό 49%.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε ακόμη: Οι μεταφορές κοιτούν προς τον ήλιο