Σοκ στον OAEE: Αυξάνονται έως και 7 έτη τα όρια ηλικίας, κουρεύονται οι συντάξεις

Σοκ στον OAEE: Αυξάνονται έως και 7 έτη τα όρια ηλικίας, κουρεύονται οι συντάξεις
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Άσχημα νέα για τους ασφαλισμένους του ΟΑΕΕ. Τι αλλάζει σύμφωνα με νέα εγκύκλιο. Ποιοι θίγονται και ποιοι προστατεύονται.

Τα “παράθυρα” για συνταξιοδότηση πριν από την συμπλήρωση του νέου, αυξημένου ορίου ηλικίας (Ν.4336/2015) παρουσιάζει εγκύκλιος του Οργανισμού Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ).

Ωστόσο σύμφωνα με τα dikaiologitika.gr οι ασφαλισμένοι στην συντριπτική πλειονότητα τους, επηρεάζονται αρνητικά, ακόμη κι αν πρόκειται για γονείς, – συζύγους ή αδελφούς αναπήρων συμπολιτών μας.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, από τις νέες προβλέψεις δεν θίγονται:

– Οι ασφαλισμένοι με θεμελιωμένα συνταξιοδοτικά δικαιώματα έως και την έναρξη ισχύος του ν. 4336/2015, δηλαδή μέχρι και την 18/8/2015, τα οποία μπορούν να ασκηθούν οποτεδήποτε, ανεξάρτητα από την ημερομηνία διακοπής του επαγγέλματος..Διευκρινίζεται ότι θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα υφίσταται όταν ο ασφαλισμένος συμπληρώνει: i) τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης και ii) το όριο ηλικίας – όπου αυτό προβλέπεται – που απαιτούνται για την συνταξιοδότησή του.

– Οι ασφαλισμένοι, οι οποίοι ως και τις 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει την ηλικία των 60 ετών και ταυτόχρονα τις προβλεπόμενες από τις διατάξεις αρθρ. 10 ν. 3863/2010 χρονικές προϋποθέσεις των ετών 2010 (35 έτη) ή 2011 (36 έτη) ή 2012 (37 έτη) έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε

Επισημαίνεται ότι η ηλικία των 60 ετών νοείται συμπληρωμένη ως και την 18/8/2015 για τους ασφαλισμένους που έχουν γεννηθεί ως και την 19/8/1955. Στον αντίποδα, ασφαλισμένοι οι οποίοι ως και τις 18/8/2015 είχαν συμπληρώσει τις παραπάνω χρονικές προϋποθέσεις, όχι όμως και το 60ο έτος, διατηρούν τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις αλλά έχουν σταδιακή αύξηση του ορίου ηλικίας με καταληκτικό όριο αυτό των 62 ετών και θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση της ηλικίας που προβλέπεται κατά το έτος συμπλήρωσης του 60ου

1ος πίνακας: σταδιακή αύξηση του 60ου έτους, ως όριο ηλικίας συνταξιοδότησης γήρατος

γ) Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι δεν είχαν συμπληρώσει 35ετή συντάξιμο χρόνο το αργότερο ως και την 31/12/2012, θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 62 ου έτους της ηλικίας και συντάξιμο χρόνο 40 ετών.

 

Παράδειγμα

. Ασφαλισμένος που συμπλήρωσε την 35ετία το έτος 2010 συμπληρώνει το 60ο την 1/3/ 2018. Θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 61ου και 35 έτη.

. Ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει την 35ετία το έτος 2011 και συνολικό συντάξιμο χρόνο 36 ετών, συμπληρώνει το 60ο την 10/10/2021. Θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση 61 ετών και 9 μηνών, δηλαδή την 10/7/2023 και 36 έτη. Το γεγονός ότι η απαιτούμενη ηλικία συμπληρώνεται μετά την 1/1/2022, δεν επηρεάζει.

. Ασφαλισμένος που έχει συμπληρώσει την 35ετία το έτος 2012 και συνολικό συντάξιμο χρόνο 37 ετών, συμπληρώνει το 60ο το έτος 2022. Θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 62ου και 37 έτη.

. Ασφαλισμένος που συμπλήρωσε το 60ο τον 5/2015, αλλά δεν είχε συμπληρώσει την 35ετία ως 31/12/2012, θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με τη συμπλήρωση του 62ου και συντάξιμο χρόνο 40 ετών.

– Επίσης, δεν επέρχεται μεταβολή στις προϊσχύουσες για τον ΟΑΕΕ διατάξεις περί θεμελίωσης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος με τις ελάχιστες χρονικές προϋποθέσεις (15ετία), οι οποίες συνοπτικά έχουν ως εξής:

α) Για Παλαιούς και Νέους ασφαλισμένους, συμπλήρωση του 67ου και 15ετής συντάξιμος χρόνος.

β) Για Νέους ασφαλισμένους και μόνον, συμπλήρωση του 62ου και 15 ετής συντάξιμος χρόνος, από τον οποίο 2 1/ έτη της τελευταία 5ετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης, για λήψη μειωμένου ποσού σύνταξης.

Επιπλέον, δεν επέρχεται μεταβολή στις προϋποθέσεις θεμελίωσης δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος οι οποίες συνοψίζονται στη συμπλήρωση της ηλικίας 67 ετών και 20 έτη συντάξιμου χρόνου ή ηλικίας 67 ετών και 16 έτη συντάξιμου χρόνου για λήψη ποσού σύνταξης μειωμένου κατά 50%, λαμβανομένων υπόψη των περιπτώσεων της ταυτόχρονης θεμελίωσης δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος. Δηλαδή, υποβολή αίτησης συνταξιοδότησης θεμελιωμένου συνταξιοδοτικού δικαιώματος, σε έξι μήνες το αργότερο από την έναρξη συνταξιοδότησης από τον πρώτο ασφαλιστικό φορέα.

Δεν επηρεάζονται οι δικαιούχοι συνταξιοδότησης λόγω γήρατος γονείς, σύζυγοι και αδελφοί αναπήρων με συμπληρωμένο 25ετή συντάξιμο χρόνο.

Αντιθέτως, για τους υπόλοιπους ενώ δεν προβλεπόταν όριο ηλικίας για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, πλέον καθιερώνεται ηλικιακό όριο που αρχίζει από το 55ο με σταδιακή αύξησή του ως τη συμπλήρωση του 62ου.

2ος πίνακας: σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης γονέων – συζύγων -αδελφών αναπήρων (απόσπασμα του Πίνακα «1» της υπ. απόφασης)

 

Παράδειγμα

. Ασφαλισμένος που συμπληρώνει 25ετή συντάξιμο χρόνο τον 10/2015, θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος ως γονέας ανάπηρου παιδιού με τη συμπλήρωση της ηλικίας 55 ετών και 11 μηνών. Αν κατά την ηλικία αυτή, ό άλλος γονέας έχει χρόνο ασφάλισης μικρότερο της 8ετίας, η σύνταξη θα απονεμηθεί – εφόσον συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις – από τον επόμενο μήνα συμπλήρωσης του χρόνου ασφάλισης των οκτώ ετών, χωρίς μεταβολή στην ηλικιακή προϋπόθεση ή χρονική προϋπόθεση ( 55 ετών και 11 μηνών και 25ετία).

.Ασφαλισμένος που συμπληρώνει 25ετή συντάξιμο χρόνο το έτος 2022, θα θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα λόγω γήρατος ως σύζυγος αναπήρου με τη συμπλήρωση του 62 ου, ακόμη κι αν αυτή επέλθει μετά το έτος 2022, χωρίς μεταβολή στην χρονική προϋπόθεση, εφόσον βέβαια κατά την υποβολή του συνταξιοδοτικού αιτήματος συντρέχουν οι λοιπές προβλεπόμενες από τη σχετική νομοθεσία προϋποθέσεις.

Ακόμη εξαιρούνται:

α) Οι ασφαλισμένοι πάσχοντες από τις παθήσεις που αναφέρονται ρητά στις διατάξεις ν. 612/1977 και στις επεκτάσεις αυτού, καθώς εξακολουθούν να συνταξιοδοτούνται χωρίς όριο ηλικίας με 15ετή συντάξιμο χρόνο.

β) Οι νέοι ασφαλισμένοι (υπαγωγή στην ασφάλιση από 1/1/1993) – μητέρες ή χήροι πατέρες ανίκανων για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιών δεν εμπίπτουν στη σταδιακή αύξηση ορίου ηλικίας.

Πηγή: dikaiologitika.gr