ΣΟΛ Crowe: Εξειδικευμένες υπηρεσίες για τον μετασχηματισμό του επιχειρείν

Η ΣΟΛ Crowe συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εθνικές εταιρείες Oρκωτών Eλεγκτών Λογιστών της Ευρώπης, κατέχοντας ηγετική θέση στην Ελλάδα και σπουδαία πορεία για περισσότερα από 60 έτη.

Η συνέντευξη που ακολουθεί δημοσιεύεται στην ειδική έκδοση CEO Initiative Book, στο πλαίσιο του CEO Initiative, που κυκλοφορεί στα περίπτερα μαζί με τo νέο τεύχος του Fortune.

Παναγιώτης Αλαμάνος Διευθύνων Σύμβουλος

Πώς διαχειρίζεστε, σε επίπεδο ανθρωπίνων πόρων, την ισχυρή ζήτηση για συμβουλευτικές υπηρεσίες;

Μετά από μια παρατεταμένη δυσμενή συγκυρία, οι προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς είναι περισσότερο από ορατές. Παράλληλα, η πλειονότητα των επιχειρήσεων έχει αντιληφθεί την αναγκαιότητα άμεσης προσαρμογής στα νέα δεδομένα. Σήμερα, οι επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από εξειδικευμένες υπηρεσίες που θα τις βοηθήσουν να σχεδιάσουν και να επιταχύνουν τον μετασχηματισμό τους. Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες έχουν ενεργό ρόλο στη δημιουργία και την υλοποίηση αναπτυξιακών στρατηγικών και μετασχηματισμού. Στη ΣΟΛ Crowe έχουμε σημαντική εμπειρία και έχουμε αναπτύξει τις συμβουλευτικές μας υπηρεσίες, παρέχοντας, μεταξύ άλλων, υπηρεσίες τεχνολογίας, ανθρώπινου δυναμικού και εταιρικής διακυβέρνησης. Στο ανθρώπινο δυναμικό μας έχουν ενταχθεί καταξιωμένοι επαγγελματίες με βαθιά τεχνογνωσία, ενώ έχουμε δημιουργήσει ομάδες με εξειδίκευση στην ανάπτυξη της μεθοδολογίας για την εταιρική διακυβέρνηση.

Σε ποιον βαθμό οι νέες ανάγκες της αγοράς σχετίζονται με τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και πώς ανταποκρίνεστε σε αυτές;

Οι επιχειρήσεις έχουν αντιληφθεί ότι έννοιες όπως αυτή της κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να αποτελούν μέρος της λειτουργίας και των προτεραιοτήτων τους. Βρισκόμαστε σε μια πρώτη φάση ενσωμάτωσης συγκεκριμένων στρατηγικών στην επιχειρηματική λειτουργία και δραστηριότητα. Ο ρόλος μας στην επιτάχυνση της προσαρμογής και στον έλεγχο της ορθής υλοποίησης είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Στη ΣΟΛ Crowe έχουμε δημιουργήσει μια συνεκτική δέσμη συμβουλευτικών υπηρεσιών για την υποστήριξη της διαδικασίας συμμόρφωσης των διοικήσεων στα νέα κανονιστικά πλαίσια, αναφορικά με τις προτεραιότητες ESG, όπως και την υποστήριξη των διοικήσεων στη λήψη αποφάσεων ως προς την επιλογή του κατάλληλου για την εταιρεία μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης.

Ποιο είναι το μοντέλο ανάπτυξης της ΣΟΛ Crowe και πώς αλληλεπιδρά με τις τοπικές κοινωνίες ώστε να παίρνει και να δίνει αξία;

Αναπτύσσουμε τις υπηρεσίες μας σε δύο κεντρικούς πυλώνες: ο πρώτος αφορά στις υπηρεσίες ελέγχων και ο δεύτερος στις συμβουλευτικές υπηρεσίες. Αν και ο πρώτος πυλώνας είναι από τη φύση του περισσότερο στατικός, υπό την έννοια των υπηρεσιών που περιλαμβάνει, για τον συμβουλευτικό πυλώνα αναπτύσσουμε συνεχώς νέες, εξειδικευμένες υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις της αγοράς. Από την ίδρυσή της η ΣΟΛ Crowe δραστηριοποιείται ενεργά σε ολόκληρη την Ελλάδα, έχοντας δημιουργήσει επτά γραφεία σε αντίστοιχες πόλεις της χώρας. Αυτό αποτελεί σημαντικό ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα και την ίδια στιγμή αναδεικνύει και τον ρόλο μας τοπικά, αφού ενσωματώνουμε ικανούς επαγγελματίες, αξιοποιώντας νέα ταλέντα ανά την Ελλάδα και δημιουργώντας αξία στις τοπικές επιχειρηματικές αγορές.

Ποιο είναι το δίκτυο επιχειρήσεων στις οποίες παρέχετε υπηρεσίες και πώς σχεδιάζετε να διευρύνετε το οικονομικό σας αποτύπωμα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό;

Η ΣΟΛ Crowe συγκαταλέγεται ανάμεσα στις μεγαλύτερες εθνικές εταιρείες Oρκωτών Eλεγκτών Λογιστών της Ευρώπης, κατέχοντας ηγετική θέση στην Ελλάδα και σπουδαία πορεία για περισσότερα από 60 έτη. Προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας σε περισσότερες από 4.000 επιχειρήσεις ετησίως και διατηρούμε ενεργό πελατολόγιο σχεδόν στο σύνολο των κλάδων της ελληνικής αγοράς. H τεχνολογία βρίσκεται στην καρδιά του μετασχηματισμού των επιχειρήσεων και ο βασικός πυλώνας της ανάπτυξής μας συνδέεται άμεσα με την παροχή σχετικών υπηρεσιών, όπως ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων και η διασφάλιση, οι υπηρεσίες διαχείρισης τεχνολογικών κινδύνων, οι συμβουλευτικές υπηρεσίες πληροφορικής για τη διοίκηση αλλά και η μετάβαση των οικονομικών δεδομένων των επιχειρήσεων στο myDATA. Ένας δεύτερος πυλώνας αφορά στις εξειδικευμένες υπηρεσίες του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού, στους άξονες εκπαίδευσης και ανάπτυξης στελεχών. Τρίτος κεντρικός πυλώνας για την περαιτέρω ανάπτυξή μας είναι ο Τουρισμός, με εξειδικευμένη ομάδα παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών HTL, σε αποκλειστική συνεργασία με τη μεγαλύτερη συμβουλευτική εταιρεία στον τομέα του Τουρισμού παγκοσμίως, τη Horwath HTL, την οποία εκπροσωπούμε στην Ελλάδα.