Σοβαρά επεισόδια στα Εξάρχεια

Σοβαρά επεισόδια στα Εξάρχεια
ÌïíÜäåò ôçò áóôõíïìßáò âñßóêïíôáé Ýîù áðü ôá êôßñéá ðïõ åêêåíþíïíôáé ìåôÜ áðü áóôõíïìéêÞ åðé÷åßñçóç ÄåõôÝñá 26 Áõãïýóôïõ 2019. Óå åîÝëéîç âñßóêåôáé ìåãÜëç áóôõíïìéêÞ åðé÷åßñçóç óå ôÝóóåñá êôßñéá óôçí ðåñéï÷Þ ôùí Åîáñ÷åßùí ðïõ ôåëïýí õðü êáôÜëçøç åäþ êáé ðïëý êáéñü. ÁÐÅ ÌÐÅ/ÁÐÅ ÌÐÅ/ÂëÜ÷ïò Á Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ και διάφορα αντικείμενα σε διμοιρίες των ΜΑΤ.

Σε επτά προσαγωγές προχώρησε η αστυνομία έπειτα από επεισόδια που σημειώθηκαν, μετά τα μεσάνυχτα, στις οδούς Σπύρου Τρικούπη και Τοσίτσα, στην περιοχή των Εξαρχείων. Ειδικότερα, κουκουλοφόροι επιτέθηκαν με βόμβες μολότοφ και διάφορα αντικείμενα σε διμοιρίες των ΜΑΤ. Τα επεισόδια κράτησαν αρκετή ώρα, μεταδίδει το ΑΠΕ.