Στα 22,8 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της «Μυτιληναίος» στο α’ τρίμηνο

Στα 22,8 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της «Μυτιληναίος» στο α’ τρίμηνο

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Μυτιληναίος διαμορφώθηκε στα 320,6 εκατ. ευρω.

Στα 320,6 εκατ. ευρω διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου Μυτιληναίος στο πρώτο τρίμηνο του 2015 έναντι 343,3 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014 (μείωση 6,6%), ανακοινώθηκε σήμερα.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 74,7 εκατ. ευρώ από 67,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014 (αύξηση 10,4%).

Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 22,8 εκατ. ευρώ έναντι 15,2 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος, παρουσιάζοντας αύξηση 49,7%.

Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, ο τομέας μεταλλουργίας & μεταλλείων παρουσίασε την ισχυρότερη επίδοση σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Συγκεκριμένα, ο τομέας κατέγραψε κύκλο εργασιών 139,7 εκατ. ευρώ έναντι 96,3 εκατ. ευρώ το 2014, παρουσιάζοντας αύξηση 45%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 33,1 εκατ. ευρώ, έναντι 8,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014, καταγράφοντας επίσης σημαντική αύξηση η οποία αποτυπώνει πρώτιστα την επιτυχημένη ολοκλήρωση της στρατηγικής για τη δραστική μείωση κόστους και τη διασφάλιση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της Αλουμίνιον της Ελλάδος. Κατά το πρώτο τρίμηνο 2015, κατεγράφησαν υψηλές τιμές πώλησης μετάλλου και αλουμίνας, πολύ πιο ισχυρή ισοτιμία δολ. ΗΠΑ / ευρώ και μείωση των τιμών πετρελαίου / φυσικού αερίου.

Ο τομέας εργων EPC διατήρησε τη θετική του πορεία με τη ΜΕΤΚΑ να καταγράφει κύκλο εργασιών 125,7 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2015, έναντι 189,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 32,9 εκατ. ευρώ από 32,7 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2014. Τα καθαρά κέρδη, μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 23,0 εκατ. ευρώ έναντι 25,4 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος. Το επόμενο διάστημα, η εταιρεία θα επιδιώξει την ανάληψη νέων έργων τόσο στο εσωτερικό, όσο και στο εξωτερικό.

Σημειώνεται ότι στα EBITDA πρώτου τριμήνου του 2015 έχει συμπεριληφθεί μη επαναλαμβανόμενο έσοδο ύψους 15 εκατ. ευρώ που αφορά σε ασφαλιστικές αποζημιώσεις από ενεργειακά έργα EPC.

Ο τομέας ενέργειας, ο οποίος επηρεάζεται έντονα από το εγχώριο περιβάλλον κατέγραψε κύκλο εργασιών 57,1 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2015, έναντι 59,2 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2014. Η αποδοτικότητα των μονάδων του Ομίλου σε συνδυασμό με τη δυνατότητα προμήθειας φυσικού αερίου από την αγορά LNG συνετέλεσε στην αύξηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο πρώτο τρίμηνο κατά 11,6%, ενόσω η συνολική εγχώρια παραγωγή ηλεκτρισμού παρουσίασε μείωση της τάξεως του 6,1%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 7,7 εκατ. ευρώ έναντι 27,3 εκατ. ευρώ, σε σύγκριση με το πρώτο τρίμηνο του 2014, μείωση που οφείλεται κυρίως στην καθυστέρηση οριστικοποίησης του πλαισίου λειτουργίας της αγοράς ενέργειας, συμπεριλαμβανομένου και του μηχανισμού διασφάλισης ισχύος ή του νέου μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας. Για λόγους συντηρητικής λογιστικής αποτίμησης, δεν υπολογίστηκε το προβλεπόμενο έσοδο ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, ο όμιλος κατόρθωσε να ανταποκριθεί με επιτυχία στις έντονες προκλήσεις, από την παρατεταμένη αστάθεια που χαρακτηρίζει το εγχώριο οικονομικό περιβάλλον, αυξάνοντας την κερδοφορία του. Το επόμενο διάστημα ο όμιλος θα παραμείνει σταθερός στους στόχους για δημιουργία ισχυρών ταμειακών ροών, αυστηρό έλεγχο του κόστους και στρατηγική ενδυνάμωση της παρουσίας του στις διεθνείς αγορές.