Στα 23,9 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Lamda Development

Τα συνολικά κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας ανήλθαν στα €146,5 εκατ. 

Στα 23.911.939,20 ευρώ ανέρχεται πλέον το καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda Development, διαιρούμενο σε 79.706.464 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία, μετά την ολοκλήρωση και πλήρη κάλυψη της αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου, με καταβολή μετρητών και την από 22.07.2014 έναρξη διαπραγμάτευσης των 35.294.117 νέων, κοινών, ονομαστικών, μετά ψήφου μετοχών της εταιρείας, που προέκυψαν από την ως άνω αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, τα συνολικά κεφάλαια, που αντλήθηκαν, μέσω της εν λόγω αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας, ύψους 146,5 εκατ. ευρώ, μετά την αφαίρεση δαπανών έκδοσης ύψους 3,5 εκατ. ευρώ, θα διατεθούν, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην ενότητα 4.2 του από 19.6.2014 Ενημερωτικού Δελτίου.

Διαβάστε ακόμα:

Τα πλήρη σχέδια της Lamda Development για το Ελληνικό

Lamda Development: Υπερκάλυψε κατά 1,1977 φορές την ΑΜΚ