Στα 24,63 εκατ. ευρώ τα κέρδη της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας για το 2019

Κερδοφόρα ήταν για την Αθηναϊκή Ζυθοποιία η χρήση του 2019, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας.

Τα κέρδη μετά φόρου της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας ανήλθαν σε 24,63 εκατομμύρια ευρώ έναντι περίπου 12,1 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Οι κατ’ όγκο πωλήσεις ζύθου στην εγχώρια αγορά αυξήθηκαν κατά 0,93% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση κυρίως λόγω των νέων προϊόντων, της καλής πορείας της μπίρας Άλφα και Μάμος και την αύξηση των εξαγωγών. Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά περίπου 4,8% κατ’ αξία λόγω κυρίως της αύξησης του όγκου πωλήσεων και ανήλθαν στα 216,8 εκατ. ευρώ (+4,8%).

Το κόστος της κίνησης των αποθεμάτων αυξήθηκε κατά περίπου 4,6% κατ’ αξία λόγω κυρίως της αύξησης των πωλήσεων των μη επιστρεφόμενων συσκευασιών ζύθου και νερού και της μείωσης των τιμών των υλικών συσκευασίας και των πρώτων υλών. Τα έξοδα προσωπικού μειώθηκαν κατά περίπου 13,7% λόγω κυρίως των αυξημένων συνταξιοδοτήσεων στο τέλος της χρήσης και του εσόδου από τη μετατροπή του συνταξιοδοτικού πλάνου από προκαθορισμένων παροχών σε προκαθορισμένων εισφορών. Τα λοιπά λειτουργικά έξοδα αυξήθηκαν κατά 1,7% κατ’ αξία λόγω κυρίως της αύξησης των εξόδων προβολής και διαφήμισης.

Να σημειωθεί ότι η στρατηγική της εταιρείας παραμένει σταθερή και κινείται γύρω από τους άξονες της ενδυνάμωσης των μαρκών και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου με νέα προϊόντα, της επικοινωνίας της κοινωνικής ευθύνης της εταιρείας, τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους, τη συνεχή παρακολούθηση της ρευστότητας και του πιστωτικού κινδύνου και της ανάπτυξης της ελληνικής αγοράς ζύθου.