Στα 32, 794 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Τέρνα Ενεργειακή

Στα 32, 794 εκατ. ευρώ το μετοχικό κεφάλαιο της Τέρνα Ενεργειακή
Photo:

H εταιρεία ενημέρωσε το επενδυτικό κοινό με ανακοίνωση στο Χ.Α. 

Στο ποσό των 32,794 εκατ. ευρώ ανέρχεται το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας Τέρνα Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ όπως διευκρινίζεται σε σχετική ανακοίνωση στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μετά την ολοκλήρωση, την 1/11/2013 των εταιρικών πράξεων για την αναδιάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου, η εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, στο πλαίσιο των διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 9 του Ν. 3556/2007 και προς τον σκοπό διευκόλυνσης υπολογισμού και καθορισμού των ορίων απόκτησης ή διάθεσης σημαντικών συμμετοχών από μετόχους ή κατόχους δικαιωμάτων ψήφου, ότι το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 32.794.320 ευρώ διαιρούμενο σε 109.314.400 κοινές με ψήφο ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ η καθεμία.