Στα 67,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη του ΟΠΑΠ στο α’ εξάμηνο

Στα 67,3 εκατ. ευρώ τα κέρδη του ΟΠΑΠ στο α’ εξάμηνο

Σημαντική μείωση σε σύγκριση με τα οικονομικά δεδομένα του 2012.

Με καθαρά κέρδη 67,3 εκατ. ευρώ και έσοδα 1,74 δισ. ευρώ έκλεισε το α΄ εξάμηνο του έτους για τον ΟΠΑΠ, ο οποίος διατηρεί αμετάβλητο το στόχο καθαρής κερδοφορίας για το 2013 στα 116 εκατ. ευρώ.

Οι πωλήσεις στο α’ εξάµηνο 2013 μειώθηκαν κατά 15,1% σε 1,744 δισ. ευρώ από 2,054 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, κυρίως λόγω των δυσµενών οικονοµικών συνθηκών (ΑΕΠ α’ εξαµήνου μειωµένο κατά 5,1%) και διαφόρων έκτακτων παραγόντων που επέδρασαν αρνητικά στα αποτελέσµατα α’ τριµήνου.

Οι πωλήσεις στο β’ τρίµηνο 2013 διαµορφώθηκαν σε 874,9 εκατ. ευρώ από 989,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, μειωµένες κατά 11,6%, παρουσιάζοντας όµως βελτίωση σε τριµηνιαία βάση.

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) στο α’ εξάµηνο 2013 διαµορφώθηκαν σε 103,3 εκατ. ευρώ, από 344,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012, παρουσιάζοντας μείωση 70,0% ως αποτέλεσµα κυρίως της φορολόγησης επί των καθαρών εσόδων με συντελεστή 30% από 1.1.2013 και σε μικρότερο βαθµό της μείωσης του κύκλου εργασιών. Τα EBITDA β’ τριµήνου 2013 έφτασαν τα 45,7 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας πτώση 71,5% σε ετήσια βάση.

Τα καθαρά κέρδη για το α’ εξάµηνο 2013 μειώθηκαν κατά 73,9% στα 67,3 εκατ. ευρώ έναντι 258,0 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περιόδου του 2012.

Σε ανά μετοχή επίπεδο τα κέρδη διαμορφώνονται στα 0,21 ευρώ έναντι 0,81 ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Τα καθαρά κέρδη στο β’ τρίµηνο 2013 διαµορφώθηκαν στα 28,4 εκατ. ευρώ μειωµένα κατά 77,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Ο Οργανισμός παρουσιάζει ισχυρή ταµειακή θέση στα 474,1 εκατ. ευρώ.

Ο ΟΠΑΠ σημειώνει πως «παρά την επίδραση διαφόρων εξωτερικών παραγόντων κατά τη διάρκεια της εξεταζόµενης περιόδου, όπως η μακρά και απαιτητική διαδικασία πώλησης του 33%, οι εντατικές διαπραγµατεύσεις για την απόκτηση της άδειας των Ελληνικών Λαχείων και κυρίως η αλλαγή του φορολογικού καθεστώτος, η δραστηριότητα του Οµίλου επέδειξε αξιοσηµείωτη ανθεκτικότητα και επηρεάστηκε αποκλειστικά από την επιδείνωση των οικονοµικών συνθηκών.»

Διαβάστε ακόμη: Μετά τον ΟΠΑΠ ποιοι παίρνουν σειρά;