Στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη η ΣΕΚΑΠ

Στα χέρια του Ιβάν Σαββίδη η ΣΕΚΑΠ

Ολοκληρώθηκε η μεταβίβαση ποσοστού 50,36% της εταιρείας, από την Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος στην Donskoy Tabak JSC.

Στον επιχειρηματία Ιβάν Σαββίδη πέρασε και τυπικά από τη Παρασκευή 19 Ιουλίου η ΣΕΚΑΠ.

Συγκεκριμένα ανακοινώθηκε η μεταβίβαση των μετοχών της ΣΕΚΑΠ ΑΕ , που κατείχε η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, (ποσοστό 50,36%), προς την αλλοδαπή εταιρεία Donskoy Tabak JSC.

Το τίμημα μεταβίβασης των μετοχών ανήλθε σε 3.318.337 ευρώ και καταβλήθηκε σε μετρητά. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, υπήρξε αποτέλεσμα μιας δημόσιας, διαφανούς και ανταγωνιστικής διαδικασίας που διεξήχθη σε ένα ιδιαίτερα δυσχερές οικονομικό περιβάλλον.

Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της ΑΤΕ υπό ειδική εκκαθάριση διετέλεσε η Deloitte και νομικός σύμβουλος η Δικηγορική Εταιρεία Καρατζά.

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάρτιο το Διοικητικό Συμβούλιο της ΣΕΚΕ είχε αποφασίσει ομοφώνως να εγκρίνει τη συμφωνία πώλησης του 34,18% που κατείχε στη ΣΕΚΑΠ, στη ρωσική εταιρεία Donskoy Tabak JSC του κ. Σαββίδη.

Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αποτελεί μια άμεση ξένη επένδυση, η οποία ενισχύει την ελληνική περιφέρεια και την αγροτική παραγωγή σε μια κρίσιμη περίοδο για την ελληνική οικονομία, ενώ διασφαλίζει τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, με τις συνακόλουθες θετικές συνέπειες.