Στα χέρια του ομίλου Attica η συντριπτική πλειοψηφία των μετοχών της Hellenic Seaways

Τι αναφέρει η εταιρεία στην επίσημη ανακοίνωσή της μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.

Η «Attica Α.Ε. Συμμετοχών» («Attica Group») ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της απόκτησης πρόσθετου ποσοστού 48,53% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας «Χελλενικ Σηγουεις Ανώνυμος Ναυτιλιακή Εταιρεία» (εφεξής «HSW») σε υλοποίηση της από 26.10.2017 συμφωνίας με την εταιρία «Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε.» («Minoan Lines») για την εξαγορά συνολικά 37.667.504 μετοχών της HSW έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς 78,5 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας, η Attica Group προέβη στην πώληση του πλοίου SUPERFAST XII σε εταιρία του ομίλου Grimaldi έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς 74,5 εκατ. ευρώ και η HSW στην πώληση του πλοίου HIGHSPEED 7 στην Minoan Lines έναντι τιμήματος τοις μετρητοίς 25 εκατ. ευρώΜετά την ανωτέρω συναλλαγή, η Attica Group κατέχει πλέον ποσοστό 98,83% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της HSW.