Σταθερή προτεραιότητα οι ενέργειες ΕΚΕ για τις εταιρίες

Ξεπερνούν τα 55 Εκατ. ευρώ ετησίως οι δαπάνες από την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην Ελλάδα

Την πρώτη έρευνα στη χώρα μας που προσεγγίζει το θέμα των δαπανών της ΕΚΕ και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι Ελληνικές εταιρίες στην ενσωμάτωση πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης πραγματοποίησε Το Κέντρο Αειφορίας (CSE).

Η έρευνα διεξήχθη μέσω ενός στοχευόμενου ερωτηματολογίου με σημείο αναφοράς Ελληνικές εταιρίες που εξέδωσαν Εκθέσεις Εταιρικής Υπευθυνότητας (Απολογισμοί ΕΚΕ) την περίοδο 2012-2014 βάση GRI (Global Reporting Initiative).Οι εταιρίες αυτές είναι πολυεθνικές (21%), μεγάλες εθνικές (60%), και μικρομεσαίες (19%). Ανήκουν κυρίως στους κλάδους της ενέργειας (12%), των οικονομικών υπηρεσιών (12%), βιομηχανία (12%), στα τρόφιμα/ποτά (10%) και στις τηλεπικοινωνίες (10%).

Ένα θετικό συμπέρασμα από την έρευνα είναι ότι παρά την πολυετή οικονομική κρίση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα, 67% των εταιριών διατήρησαν σταθερά τα έξοδα τους για ενέργειες ΕΚΕ, ενώ 17% των εταιριών το αύξησε. Για το προσεχές μέλλον,83% των εταιριών σκοπεύουν να διατηρήσουν τις δαπάνες για ΕΚΕ στα ίδια επίπεδα, ενώ το υπόλοιπο 17% σκοπεύει να τις αυξήσει. Το ποσοστό αύξησης θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο αν είχαν δημιουργηθεί οι συνθήκες σταθεροποίησης και αναθέρμανσης της Ελληνικής οικονομίας.

Η συνολική δαπάνη των εταιρειών που στόχευσε η έρευνα εκτιμάται ότι ανέρχεται ετησίως σε περίπου 55 εκατομμύρια ευρώ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε ένα μέσο ποσοστό επί του κύκλου εργασιών αυτών των εταιριών της τάξεως του 0.085% (±20%) ποσοστό όχι ιδιαίτερα υψηλό βάση συγκρίσεως με βέλτιστες πρακτικές και διεθνείς νομοθεσίες. O Πρόεδρος του Κέντρου Αειφορίας Νίκος Αυλώνας δήλωσε «Είναι σημαντικό ότι υπάρχει ευαισθητοποίηση των εταιρειών στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και πιστεύουμε ότι η έρευνα θα αναδείξει περισσότερο την ανάγκη της μέτρησης των οφελών από τα υπάρχοντα προγράμματα και δαπάνες ΕΚΕ ώστε οι εταιρείες να την ενσωματώσουν περισσότερο στην στρατηγική τους».

Αναφορικά με τα σημαντικότερα εμπόδια για την ενσωμάτωση ή περαιτέρω ανάπτυξη της ΕΚΕ στις εταιρίες, στην πρώτη θέση (50%) βρίσκεται η έλλειψη μέτρησης ποσοτικών αποτελεσμάτων/οφελών από κάθε ενέργεια και η γενικότερη αβεβαιότητα για τα κέρδη/οφέλη από τις ενέργειες ΕΚΕ. 35% των εμποδίων πηγάζουν από τη λειτουργία, την πολιτική, και τη γενικότερη κατάσταση της εταιρίας (έλλειψη προσωπικού, κινήτρων υπαλλήλων, χρημάτων, χρόνου, υποστήριξης, κλπ), ενώ σημαντική είναι και η έλλειψη ενός νομοθετικού πλαισίου (6%).

Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν Διεθνείς μεθοδολογίες, όπως το SROI (Social Return on Investment) αλλά και άλλοι μέθοδοι μέτρησης των ωφελειών που προκύπτουν από την υλοποίηση προγραμμάτων ΕΚΕ που δεν φαίνεται να είναι γνωστές στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων.H έρευνα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης (CRI) .