Στην Eurobank Properties 14 δημόσια ακίνητα μέσω ΤΑΙΠΕΔ

Στην Eurobank Properties 14 δημόσια ακίνητα μέσω ΤΑΙΠΕΔ

Θα εκμισθωθούν στο Ελληνικό Δημόσιο για 20 έτη σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Η Eurobank Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. αποτελεί τον επιλεγέντα επενδυτή για την απόκτηση χαρτοφυλακίου 14 ακινήτων από το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας (ΤΑΙΠΕΔ) του Δημοσίου τα οποία θα εκμισθωθούν στο ελληνικό δημόσιο για 20 έτη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συνολική δομημένη επιφάνεια των ακινήτων ανέρχεται σε περίπου 189.000 τμ, εκ των οποίων περίπου 136.000 τμ αντιστοιχούν στην ανωδομή και περίπου 53.000 τμ σε υπόγειους χώρους. Τα κυριότερα ακίνητα του χαρτοφυλακίου στεγάζουν:

– Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, σε ακίνητο επί της οδού Αν. Παπανδρέου 37 στο Μαρούσι.

– Το Υπουργείο Υγείας, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 39 στο Μαρούσι.

– Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, επί της Λεωφόρου Μεσογείων 96 στο Γουδί.

– Την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας 173 στην Αθήνα, ενώ τα υπόλοιπα ακίνητα βρίσκονται σε κεντρικές τοποθεσίες της Αθήνας και της περιφέρειας.

Eurobank Properties: Προχωράει σε ΑΜΚ ύψους 193 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το οικονομικό αντάλλαγμα που θα καταβληθεί από την Eurobank Properties ανέρχεται σε 145,81 εκατ. ευρώ, ενώ τα ετήσια έσοδα από μισθώματα θα υπερβαίνουν τα 14 εκατ. ευρώ, ετησίως αναπροσαρμοζόμενα. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής αναμένεται περί το τέλος του έτους και θα συμβάλει στην περαιτέρω διασπορά του χαρτοφυλακίου ακινήτων της Eurobank Properties.