Στην υπογραφή της «Χάρτας Διαφορετικότητας» προχώρησε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Η εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή της «Χάρτας Διαφορετικότητας», μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προωθείται σε κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε. από το 2004 ενώ στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2019.

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία παραμένει πιστή στη φιλοσοφία της για ίσες ευκαιρίες και δυνατότητες εξέλιξης στον εργασιακό τομέα και υποστηρίζει έμπρακτα προσπάθειες που προάγουν τη διαφορετικότητα στις ελληνικές επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή της «Χάρτας Διαφορετικότητας», μία πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που προωθείται σε κάθε χώρα-μέλος της Ε.Ε. από το 2004 ενώ στην Ελλάδα ξεκίνησε το 2019.

(από δεξιά προς τα αριστερά) Ελένη Δρακοπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού Αθηναϊκή Ζυθοποιία,

Αλέξανδρος Δανιηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Αθηναϊκή Ζυθοποιία,

Σταύρος Μηλιώνης, Πρόεδρος ΚΕΑΝ,

Κατερίνα Ψύχα, Υπεύθυνη Επικοινωνίας ΚΕΑΝ,

Έλλη Παναγιωτοπούλου, Υπεύθυνη Εταιρικών Σχέσεων Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία επενδύει σταθερά, για περισσότερα από 57 χρόνια,  στην ανάπτυξη και την πρόοδο του ανθρώπινου δυναμικού της, προσφέροντας στους εργαζόμενους της ένα αξιοκρατικό, ποιοτικό και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Ως εταιρεία αναγνωρίζει ότι η διαφορετικότητα στον χώρο εργασίας αποφέρει σημαντικά οφέλη σε πολλαπλά επίπεδα, πολλά εκ των οποίων είναι οφέλη και για την ίδια την επιχείρηση, όπως η ενίσχυση της παραγωγικότητας, η αύξηση της αποτελεσματικότητας, η προσέλκυση και διατήρηση ταλαντούχων επαγγελματιών, η ενθάρρυνση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας.

Δεξιά – Αλέξανδρος Δανιηλίδης, Διευθύνων Σύμβουλος Αθηναϊκή Ζυθοποιία

Αριστερά – Σταύρος Μηλιώνης, Πρόεδρος ΚΕΑΝ

Η κυρία Ελένη Δρακοπούλου, Διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, ανέφερε  «Είμαστε υπερήφανοι διότι παρά τις δύσκολες και διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, τηρούμε τις δεσμεύσεις μας απέναντι στους εργαζομένους μας, προσφέροντας ποιοτικές θέσεις εργασίας μέσα σε ένα σταθερό και αξιοκρατικό περιβάλλον που διέπεται από τις αρχές της ισοτιμίας και του σεβασμού στη διαφορετικότητα».

Σχετικά άρθρα