Στην τελευταία θέση της Ε.Ε. το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον

Στην τελευταία θέση της Ε.Ε. το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον

Το έλλειμμα κατάλληλων συνθηκών επιχειρηματικότητας τονίζει σε έκθεσή του το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ.

Πλεόνασμα σε επιστήμονες και φοιτητές, αλλά έλλειμμα σε συνθήκες που διευκολύνουν την επιχειρηματικότητα, όπως η ύπαρξη υγιούς ανταγωνισμού και η πρόσβαση στη χρηματοδότηση έχει η Ελλάδα, τονίζει η τελευταία έκθεση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (World Economic Forum-WEF) για την ανταγωνιστικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η Ελλάδα βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της Ε.Ε. σε ό,τι αφορά τον αριθμό συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και χρήσης mobile ίντερνετ, αλλά κατατάσσεται προτελευταία στη χρήση διαδικτύου για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων.

Συνολικά, σύμφωνα με την έκθεση του WEF «The Europe 2020 Competitiveness Report: Building a More Competitive Europe 2014 Edition» η Ελλάδα κατατάσσεται στην 26η θέση μεταξύ των 28 χωρών-μελών της Ε.Ε., ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία.

Η έκθεση καταρτίζεται κάθε δύο χρόνια και διερευνά την πρόοδο των «28» ως προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής για την Ευρώπη 2020, συνέχεια στην ουσία της Στρατηγικής της Λισσαβόνας. Η θέση της Ελλάδας ήταν η ίδια και πριν από δύο χρόνια, 25η μεταξύ 27 χωρών, καθώς δεν είχε συμπεριληφθεί η Κροατία. Η έκθεση μετράει τις επιδόσεις των χωρών ως προς επτά πυλώνες βάσει μιας κλίμακας από το 1 έως το 7, όπου το 7 είναι το «άριστα». Η κατάταξη της Ελλάδας ως προς τους επιμέρους πυλώνες είναι η ακόλουθη:

• 28η ως προς το επιχειρηματικό περιβάλλον, κυρίως λόγω της δυσκολίας πρόσβασης στη χρηματοδότηση και της απουσίας ανταγωνισμού.

26η ως προς την ψηφιακή ατζέντα, κυρίως λόγω της χαμηλής ανάπτυξης και της απουσίας κυβερνητικής στρατηγικής για τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Στην έκθεση επισημαίνεται, μάλιστα ότι η μεγαλύτερη χρήση των ΤΠΕ θα συνέβαλλε στην αντιμετώπιση πιο παραδοσιακών προβλημάτων.

23η ως προς την καινοτομία, με την Ελλάδα να δαπανά μόλις το 0,6% του ΑΕΠ για έρευνα και ανάπτυξη, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στη Φινλανδία και τη Σουηδία, τις χώρες που βρίσκονται στις δύο πρώτες θέσεις της γενικής κατάταξης, είναι 4%.

23η ως προς τη εκπαίδευση και την κατάρτιση, λόγω της χαμηλής ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος. Πάντως, η χώρα κατατάσσεται δεύτερη ως προς τον αριθμό των επιστημόνων και των μηχανικών και 5η ως προς τον αριθμό όσων λαμβάνουν πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

26η ως προς την αγορά εργασίας και απασχόλησης, λόγω κυρίως της πολύ υψηλής ανεργίας των γυναικών και των νέων.

25η ως προς την κοινωνική ενσωμάτωση, εξαιτίας της αναποτελεσματικότητας του κράτους να καταπολεμήσει τη φτώχεια.

• 21η ως προς την περιβαλλοντική βιωσιμότητα.

 Από την έκθεση γίνεται για μία ακόμη φορά αντιληπτή η «Ευρώπη των δύο ταχυτήτων», με τις χώρες του Βορρά να εμφανίζουν υψηλό επίπεδο ανταγωνιστικότητας, σε αντίθεση με τις χώρες της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης.

«H E.E. αντεπεξήλθε στην οικονομική καταιγίδα λόγω των τολμηρών νομισματικών πολιτικών, της αναδιάρθρωσης των τραπεζικών συστημάτων και των μεταρρυθμίσεων, που μείωσαν τις δημόσιες δαπάνες σε ορισμένες χώρες και έφεραν ηρεμία στις αγορές. Όμως δεν είναι ώρα για εφησυχασμό. Πρέπει να ληφθούν αποφασιστικά μέτρα για να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης και επομένως να επιτευχθούν υψηλότερα επίπεδα παραγωγικότητας, απασχόλησης και ευημερίας», επισημαίνεται στην έκθεση.

Πηγή: Καθημερινή

Διαβάστε ακόμη:

Τι είναι αυτό που μπλοκάρει την εξωστρέφεια;

Τα «διαμάντια» της ελληνικής οικονομίας

Ποιοι είναι οι «Survivors» και οι «Winners» της οικονοµικής κρίσης;