Στην τελική ευθεία το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ΕΚΕ

ΕΔΕΚΕ, ΣΕΒ και υπουργείο Ανάπτυξης καλούν τις επιχειρήσεις να συνδράμουν στη διαβούλευση για την τελική μορφή του εθνικού πλαισίου βιώσιμης ανάπτυξης.

Το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΔΕΚΕ) και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, συμβάλλουν στη διαβούλευση για το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ΕΚΕ. Στην εν λόγω διαβούλευση έχουν προσκληθεί να συμμετάσχουν 162 επιχειρήσεις και επιχειρηματικοί φορείς-μέλη τους, που δραστηριοποιούνται ήδη στον τομέα αυτό.

Η ΕΚΕ αποτελεί σημείο αναφοράς για την επίτευξη των στόχων της βιώσιμης ανάπτυξης σε διεθνές αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο από τα τέλη της δεκαετίας του ’90. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε τη Στρατηγική της για την ΕΚΕ ενισχύοντας πρωτοβουλίες που αφορούν τη σύμπραξη επιχειρήσεων και συμμετόχων, αλλά και την ενίσχυση της διαφάνειας, όπως η πρόσφατη υιοθέτηση της Οδηγίας για τη δημοσιοποίηση μη οικονομικών πληροφοριών, η οποία ολοκληρώθηκε από την Ελληνική Προεδρία.

Στο πλαίσιο αυτό, για πρώτη φορά η Ελληνική Πολιτεία με πρωτοβουλία της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας συγκάλεσε επιτροπή εργασίας, η οποία ανέλαβε την ανάπτυξη Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ΕΚΕ.

Στην Επιτροπή η Πολιτεία εκπροσωπήθηκε από τρία Υπουργεία (Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής) και από πλευράς επιχειρηματικής κοινότητας το Ελληνικό Δίκτυο για την  Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη.

Το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ΕΚΕ τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση στις 28 Ιουλίου 2014, μέσω της σχετικής ιστοσελίδας της Ελληνικής Κυβέρνησης (http://www.opengov.gr) και θα παραμείνει ανοιχτό για σχόλια μέχρι τις 22 Σεπτεμβρίου 2014.

Στόχος του είναι να διαμορφώσει το πλαίσιο για την εμπέδωση και ουσιαστική εφαρμογή των αρχών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις σύμπραξης μεταξύ επιχειρήσεων και όλων όσων επηρεάζονται από την επιχειρηματική δραστηριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κατανόηση εκ μέρους όλων των ενδιαφερομένων μερών (επιχειρήσεων, εργαζομένων, καταναλωτών, επιχειρηματικών φορέων, τοπικών κοινωνιών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, Πολιτείας, κ.λπ.) των πλεονεκτημάτων που απορρέουν από την υιοθέτηση της ΕΚΕ, με απώτερο σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη με οικονομική μεγέθυνση, περιβαλλοντική μέριμνα και κοινωνική συνοχή.

Ως εκ τούτου, το Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και το Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, επιδιώκοντας έναν ουσιαστικό διάλογο για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης οργανώνουν συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης με τις επιχειρήσεις και επιχειρηματικούς φορείς μέλη τους, οι οποίες θα διεξαχθούν την εβδομάδα από 8 έως 12 Σεπτεμβρίου 2014.

Σκοπός των συναντήσεων είναι η εξαγωγή κοινών θέσεων και συμπερασμάτων, τα οποία θα μπορέσουν να δημιουργήσουν πολλαπλασιαστικά οφέλη και να λειτουργήσουν ενισχυτικά στην προσπάθεια επιτυχούς εφαρμογής του Σχεδίου. Τα συμπεράσματα αυτά θα παρουσιαστούν στην εκδήλωση διαβούλευσης με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των ενδιαφερόμενων μερών που οργανώνεται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας στα μέσα Σεπτεμβρίου 2014.

Διαβάστε ακόμη:

Το τρίπτυχο της υγιούς ανάπτυξης

Όλο και πιο υπεύθυνες οι ελληνικές επιχειρήσεις

Η έννοια της ΕΚΕ κερδίζει διαρκώς έδαφος

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην «πρώτη γραμμή»