Στις 15 Οκτωβρίου το 7ο Risk Management & Compliance Forum

Για 7η συνεχή χρονιά διοργανώνεται το συνέδριο ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και προβληματισμών που σχετίζονται με τους τομείς της διαχείρισης κινδύνων.

Το Risk Management & Compliance Forum θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2015, στο Ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, από το Ελληνικό Ινστιτούτο Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΕΙΠ) της ΕΕΔΕ, σε συνεργασία με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών και το Professional Risk Managers International Association (PRMIA).

Η εκδήλωση διοργανώνεται για 7η συνεχή χρονιά και έχει πλέον καθιερωθεί ως ένα forum ανταλλαγής εμπειριών, τεχνογνωσίας και προβληματισμών που σχετίζονται με τους τομείς της διαχείρισης κινδύνων και της συμμόρφωσης στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Αποτελεί την κορυφαία συνάντηση, με αναγνωρίσιμο στίγμα, στο χώρο της Διαχείρισης Κινδύνων και Συμμόρφωσης στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Η εφετινή διοργάνωση, με θέμα: From Risk Management to Riskbased Management, εστιάζεται στις ακόλουθες τρεις ενότητες, οι οποίες θα αναλυθούν από έμπειρα στελέχη που δραστηριοποιούνται στους επιμέρους τομείς:

  1. Διαχείριση Προβληματικών Απαιτήσεων (Troubled Asset Management): Η χρηματοοικονομική κρίση αναδεικνύει την αναγκαιότητα επαναπροσδιορισμού των μοντέλων διαχείρισης προβληματικών απαιτήσεων στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με γνώμονα τη μείωση των προβλέψεων και τη βελτίωση των δεικτών κεφαλαιακής επάρκειας. Η υλοποίηση ενός αποτελεσματικού πλαισίου διαχείρισης προβληματικών απαιτήσεων αποτελεί πλέον στρατηγική επιλογή των χρηματοπιστωτικών οργανισμών και κινητήριο μοχλό των στόχων της αναδιάρθρωσης (restructuring plan) του Ελληνικού Τραπεζικού Συστήματος. Στην ενότητα αυτή θα αναλυθούν οι μεθοδολογίες διαχείρισης προβληματικών απαιτήσεων, θα παρουσιασθούν εξειδικευμένες τεχνικές διαχείρισης απαιτήσεων σε καθυστέρηση και θα συζητηθούν τα βήματα που έχουν κάνει οι Τράπεζες για την υιοθέτηση νέων οργανωτικών, λειτουργικών και τεχνικών μοντέλων με γνώμονα την προσαρμογή τους στο νέο εποπτικό και επιχειρηματικό περιβάλλον.
  1. Το νέο εποπτικό Τοπίο (The New Supervisory Landscape): Η ανάληψη της εποπτείας από τον SSM (Single Supervisory Mechanism) γεννά την ανάγκη για υιοθέτηση νέων διαδικασιών και πλαισίου ελέγχων για τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς. Το SSM αναμένεται να διαδραματίσει ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου τραπεζικού συστήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προκλήσεις των διαρκώς αυξανόμενων εποπτικών απαιτήσεων είναι πολύ μεγάλες και οι Τράπεζες θα πρέπει να τις αξιοποιήσουν περισσότερο από ποτέ και να τις ενσωματώσουν στο επιχειρηματικό μοντέλο τους. Οι εποπτικές πρωτοβουλίες πρέπει να αποτελέσουν το βασικό εργαλείο για τις διοικήσεις των Τραπεζών και να υπάρξει μια εξέλιξη από τη συνετή διαχείριση κινδύνων στη βέλτιστη διοίκηση βάσει κινδύνων (from Risk Management to Risk-based Management). Έμπειρα στελέχη θα αναλύσουν και θα συζητήσουν το ρόλο του SSM και πως το νέο εποπτικό μοντέλο επηρεάζει και διαμορφώνει σε νέες βάσεις το επιχειρηματικό μοντέλο των Τραπεζών.
  1. CROs Panel: Οι Chief Risk Officers (CROs) των Ελληνικών Τραπεζών διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αναδιάρθρωση του Τραπεζικού Συστήματος και στο νέο επιχειρηματικό μοντέλο που επιβάλλεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Οι μονάδες διαχείρισης κινδύνων επαναπροσδιορίζουν το ρόλο τους στους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς τόσο για εποπτικούς όσο και για επιχειρηματικούς λόγους υιοθετώντας νέα μοντέλα λειτουργίας και συμβολής τους στο τραπεζικό γίγνεσθαι.

Κεντρικός ομιλητής στο γεύμα θα είναι ο πρ. υπουργός κ. Νίκος Χριστοδουλάκης, Αντιπρόεδρος ΔΣ & Σύμβουλος Αναπτυξιακών Θεμάτων της Τράπεζας Πειραιώς, ο οποίος θα αναφερθεί στο θέμα των Κινδύνων και της αποεπένδυσης στην Ελλάδα και τη ζώνη του ευρώ.

Χορηγοί της εκδήλωσης είναι οι εταιρίες: Accenture, Clayton | Euro Risk, Deloitte, EY (Ernst & Young), Qualco, SAS, Τειρεσίας και Υποστηρικτής η ΟΤΕ – COSMOTE. Χορηγοί επικοινωνίας είναι τα έντυπα: Οι Ισχυροί της Ελληνικής Οικονομίας, Retail Business, Free Money, Economia, Οικονομική Επιθεώρηση και το περιοδικό Manager. Χορηγοί διαδικτυακής επικοινωνίας είναι οι ιστοσελίδες: BusinessNews.gr, Advertising.gr, Economia.gr – BusinessFile και Sofokleousin.gr. Τηλεοπτικός Χορηγός είναι το SBC TV.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα του Συνεδρίου: http://www.eede.gr/uploads/files/RiskForum_7th_151015.pdf