Στις 19 Μαΐου η δημόσια προσφορά για το ομόλογο των 100 εκατ. ευρώ της Costamare

Φωτ. Προσωπικού Αρχείου

Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι σε 1.000 ευρώ ανά Ομολογία.

Στις 19 Μαΐου αναμένεται να εκκινήσει η διαδικασία της δημόσιας προσφοράς για το ομόλογο ύψους 100 εκατ. ευρώ της εταιρείας Costa Mare, μετά και το πράσινο φως από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σημειώνεται δε πως η δημόσια προσφορά θα ολοκληρωθεί στις 21 Μαΐου.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, θα τεθεί προς διάθεση ομολογιακό δάνειο έως €100.000.000, διάρκειας πέντε (5) ετών, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000, με την εγγύηση της εταιρείας «COSTAMARE INC.», καθώς και την έγκριση των ειδικότερων όρων του ΚΟΔ, οι οποίοι αποτελούν το πρόγραμμα ΚΟΔ («Πρόγραμμα ΚΟΔ»).

Οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού εντός της Ελληνικής Επικράτειας, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές εντός περιόδου τριών εργασίμων ημερών  (από 19 έως 21 Μαΐου), κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του Ομολογιακού Δανείου με χρήση της υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα καταχωριστούν στο Σ.Α.Τ. και θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.  Η τιμή διάθεσης έχει οριστεί στο άρτιο, ήτοι σε €1.000 ανά Ομολογία.

Το προφίλ της Costamare

Σημειώνεται πως η Costamare ελέγχει στόλο 82 μεγάλων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, η χρηματιστηριακή αξία της ξεπερνάει το 1,3 δισ. δολάρια, ενώ η λογιστική αξία της, τα 3 δισ. δολάρια. Εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης, έχει να εμφανίσει ένα εξαιρετικό ιστορικό, με δεδομένο ότι παρέμεινε κερδοφόρος ακόμα και στο δύσκολο για τις διεθνείς ναυλαγορές 2016, ενώ αποδίδει σταθερά μέρισμα στους μετόχους της κάθε τρίμηνο. Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει το τελευταίο διάστημα εξαγορές αξίας άνω των 500 εκατ. δολαρίων, καθώς μεγεθύνεται σταθερά.

Είναι ίσως χαρακτηριστικό πως κατά την εισαγωγή της στην αμερικανική κεφαλαιαγορά ήλεγχε περίπου 40 πλοία έναντι 82 σήμερα.