Στο 177,1% του ΑΕΠ το χρέος για το 2014

Πρώτη μεταξύ των χωρών της Ευρωζώνη η χώρα μας στο χρέος. 

Τα ετήσια στοιχεία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2014 έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Σύμφωνα με αυτά, το δημοσιονομικό έλλειμμα διαμορφώθηκε στο 3,5% του ΑΕΠ, ενώ το δημόσιο χρέος έφτασε το 177,1% του ΑΕΠ, σύμφωνα με την πρώτη κοινοποίηση των στοιχείων για τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Ο μέσος όρος ελλείμματος στην Ευρωζώνη και την ΕΕ ήταν στο 2,4% και στο 2,9% του ΑΕΠ αντίστοιχα, ενώ ο μέσος όρος του χρέους έφτασε στο 91,9% του ΑΕΠ στις χώρες του ευρώ και στο 86,8% στους «28».

Τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν πως 12 κράτη-μέλη παρουσίασαν έλλειμμα άνω του ορίου του 3% του ΑΕΠ με τα υψηλότερα ποσοστά να παρατηρούνται στην Κύπρο με -8,8% και την Ισπανία με -5,8%. Τα στοιχεία για το χρέος καταδεικνύουν πως 16 κράτη εμφάνισαν ποσοστά άνω του 60% και μετά την Ελλάδα ακολουθούν η Ιταλία με 132,1% και η Πορτογαλία με 130,2%.

Εντός του 2014, το ελληνικό ΑΕΠ μειώθηκε στα 179,081 δισεκατομμύρια ευρώ από 182,438 δισεκατομμύρια το 2013, ενώ το χρέος μειώθηκε στα 317,094 δισεκατομμύρια από 319.178 δισεκατομμύρια ευρώ το 2013. Σε ό,τι αφορά στις δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, αυτές μειώθηκαν από το 60,1% το 2013 στο 49,3% το 2014, ενώ τα δημόσια έσοδα μειώθηκαν από 47,8% σε 45,8%.