Στο -1,8% ο πληθωρισμός τον Απρίλιο

Τα στοιχεία για τον Απρίλιο του 2015 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ.

Υποχώρηση 1,8% παρουσίασε ο Εναρμονισμένoς Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) τον Απρίλιο σε σχέση με τον αντίστοιχο Δείκτη του Απριλίου του 2014, έναντι μείωσης 1,6% που κατεγράφη κατά την ίδια σύγκριση του έτους 2014 προς το 2013, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας.

Ειδικότερα, ο ΕνΔΤΚ τον Απρίλιο του 2015 σε σύγκριση με τον Μάρτιο παρουσίασε αύξηση 0,4%, έναντι αύξησης επίσης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους. Ο μέσος ΕνΔΤΚ του δωδεκαμήνου Μαΐου 2014 – Απριλίου 2015 σε σύγκριση προς τον ίδιο Δείκτη του δωδεκαμήνου Μαΐου 2013 – Απριλίου 2014 παρουσίασε μείωση 1,6%, έναντι μείωσης 1,2%, που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ανάλυση µεταβολών ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή µηνός Απριλίου 2015

 Σύγκριση Απριλίου 2015 µε Μάρτιο 2015
Η αύξηση του Γενικού ∆είκτη Τιµών Καταναλωτή κατά 0,5% τον µήνα Απρίλιο 2015 σε σύγκριση µε τον
αντίστοιχο ∆είκτη του Μαρτίου 2015, προήλθε κυρίως από τις ακόλουθες µεταβολές των δεικτών:

1. Από τις αυξήσεις των δεικτών:
α) Κατά 0,4% της οµάδας «∆ιατροφή και µη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών στα είδη:
µοσχάρι, αρνί και κατσίκι, γάλα νωπό πλήρες, τυριά, νωπά φρούτα και πατάτες. Μέρος της αύξησης αυτής
αντισταθµίστηκε από τη µείωση κυρίως των τιµών στα νωπά ψάρια και νωπά λαχανικά.
β) Κατά 7,6% της οµάδας «Ένδυση και υπόδηση», λόγω επαναφοράς των τιµών των ειδών ένδυσης και
υπόδησης στα επίπεδα πριν από τις γενικές χειµερινές εκπτώσεις.
γ) Κατά 0,6% της οµάδας «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών των καυσίµων αυτοκινήτου (βενζίνη).
δ) Κατά 0,2% της οµάδας «Ξενοδοχεία-Καφέ-Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιµών των ξενοδοχείων.

2. Από τις µειώσεις των δεικτών:
α) Κατά 0,3% της οµάδας «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα αλκοολούχα
ποτά (µη σερβιριζόµενα).
β) Κατά 0,5% της οµάδας «Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα
θέατρα.
γ) Κατά 1,5% της οµάδας «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω µείωσης κυρίως των τιµών στα ασφάλιστρα
αυτοκινήτων και δικύκλων.