Στο 27-30% η έγκριση χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις

Στο 27-30% η έγκριση χορηγήσεων προς τις επιχειρήσεις

Τα στοιχεία που αφορούν τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από επιχειρήσεις σε τράπεζες και ΕΤΕΑΝ παρουσίασε ο Ν. Δένδιας.

Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις εγκρίθηκαν, σε ποσοστό μεγαλύτερο του 27%- 30%, αιτήσεις χορηγήσεων που υποβλήθηκαν από επιχειρήσεις σε τράπεζες και ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης), σύμφωνα με στοιχεία που διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας Νίκος Δένδιας.

Τα στοιχεία διαβιβάστηκαν στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου, έπειτα από ερώτηση που είχε καταθέσει ο ανεξάρτητος βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος για τη ρευστότητα των επιχειρήσεων.

«Οι τράπεζες, ανεξαρτήτως των περιρρεουσών συνθηκών, παραμένουν επιχειρήσεις με σκοπό το κέρδος, ενώ παράλληλα υπόκεινται σε ιδιαίτερα αυστηρά κανονιστικά πλαίσια (εθνικά- υπερεθνικά) και σε αδιάλειπτη και συστηματική εποπτεία ως προς τη συμμόρφωσή τους σε αυτά», θυμίζει στην έγγραφη απάντησή του ο κ. Δένδιας ενημερώνοντας ωστόσο ότι «άνω του 27% έως 30% των αιτήσεων που έχουν ήδη εγκριθεί (από Τράπεζες και ΕΤΕΑΝ) δεν περιλαμβάνουν εμπράγματες εξασφαλίσεις».

«Προφανώς οι Τράπεζες προβάλλουν απαιτήσεις σε εξασφαλίσεις σε όσες περιπτώσεις αντιλαμβάνονται υψηλό ποσοστό κινδύνου», εξηγεί ο υπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και διευκρινίζει ότι «σε αυτές τις περιπτώσεις, και εφόσον οι τράπεζες αναλαμβάνουν το 50% του συνολικού κινδύνου (ως όροι συνεργασίας στην «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση), δεν είναι δυνατό να επιβληθεί πιστωτική πολιτική με διαφορετικούς κανόνες, γιατί απλά δεν θα γίνουν αποδεκτοί».

Ειδικά για το ΕΤΕΑΝ, ο κ. Δένδιας σημειώνει ότι μέχρι σήμερα λειτούργησε και λειτουργεί ικανοποιητικά (ακόμη και σε περίοδο ύφεσης) μέσω των τραπεζών και όχι ερήμην τους και συνεπώς, «οποιοδήποτε άλλο μοντέλο λειτουργίας (ενδεχομένως μια προσομοίωση του μοντέλου λειτουργίας των εμπορικών τραπεζών, οι οποίες συναλλάσσονται απευθείας με την πελατεία τους), θα απαιτούσε διαφορετικές λειτουργικές προδιαγραφές (πχ περαιτέρω ενίσχυση της πιστωτικής διαδικασίας διαλογής του κινδύνου αλλά και των συστημάτων εσωτερικού ελέγχου, αφού δεν θα μεσολαβούσε το φίλτρο των τραπεζών που μοιράζονται τον κίνδυνο), και τα συνοδά κεφάλαια για την υλοποίησή τους. «Σε κάθε περίπτωση, ο επιμερισμός του κινδύνου μεταξύ των ιδιωτικών και δημόσιων κεφαλαίων (εν προκειμένω μεταξύ τραπεζών και ΕΤΕΑΝ ΑΕ) είναι ο καλύτερος και διαχρονικά αποτελεσματικότερος τρόπος για τη διασφάλιση του δημόσιου συμφέροντος», αναφέρει ο κ. Δένδιας.

Ο υπουργός θυμίζει ότι το Κυβερνητικό Συμβούλιο Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους επεξεργάζεται σχέδιο ειδικών μηχανισμών στήριξης μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων και σκοπός είναι ο εντοπισμός διαδικαστικών, θεσμικών και άλλων ελλειμμάτων και εμποδίων προκειμένου να εισαχθούν μηχανισμοί που θα οδηγούν σε άμεση και ικανοποιητική αναδιάρθρωση οφειλών βιώσιμων επιχειρήσεων, μέσα από «βέλτιστες πρακτικές» που χρησιμοποιούνται σήμερα στην Ευρώπη, καθώς και να ενισχυθεί η πτωχευτική διαδικασία.

Παράλληλα, άμεσος στόχος του Κυβερνητικού Συμβουλίου Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους είναι η κατάρτιση δράσεων για την άμεση και αποτελεσματική ενημέρωση και υποστήριξη των πολιτών επί θεμάτων διαχείρισης οφειλών καθώς και η δημιουργία δικτύου παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών για θέματα διαχείρισης οφειλών.

Στο έγγραφο περιλαμβάνονται επίσης στοιχεία για τη ρευστότητα επιχειρήσεων μέσω του ΕΣΠΑ που δείχνουν ότι:

– Στο πλαίσιο του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) με δημόσιους πόρους 540 εκατ. ευρώ για παροχή δανείων και εγγυήσεων, μέχρι το τέλος Μαΐου εγκρίθηκαν 3.957 δάνεια συνολικού ύψους 370,81 εκατομμυρίων ευρώ (δημόσιας δαπάνης 198,58 εκατομμυρίων ευρώ) εκ των οποίων έχουν εκταμιευθεί τα 341,35 εκατομμύρια (δημόσια δαπάνη 168,40 εκατομμύρια ευρώ) για 3.180 δάνεια.

– Στο πλαίσιο του Ελληνικού Ταμείου Επενδύσεων για ΜΜΕ (ΕλΤΕΠ ΜΜΕ), για τη δανειοδότηση από τις τράπεζες ελληνικών ΜΜΕ, συνολικής συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης 500 εκατομμυρίων ευρώ, μέχρι το τέλος Μαΐου υπεγράφησαν 323 δανειακές συμβάσεις επιχειρήσεων με τις συμβεβλημένες Τράπεζες συνολικού ύψους 171 εκατομμυρίων ευρώ.

– Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας JEREMIE με τέσσερα επιμέρους εργαλεία δανειοδότησης, με ευνοϊκούς όρους συμμετοχής κεφαλαίου για τις ΜΜΕ, συνολικής δημόσιας δαπάνης 250 εκατομμυρίων ευρώ, έχουν ευνοηθεί μέχρι στιγμής περίπου 2.000 επιχειρήσεις.

Ο υπουργός Ανάπτυξης ενημερώνει για τις ενέργειες που γίνονται προκειμένου να υπάρξει αναδιαμόρφωση στους όρους αξιοποίησης των χρηματοδοτικών αυτών εργαλείων και να ευνοηθούν ακόμη περισσότερες επιχειρήσεις αλλά και να αξιοποιηθούν ακόμη περισσότερα κονδύλια του νέου ΕΣΠΑ στην πραγματική οικονομία, εκφράζοντας την αισιοδοξία ότι και με τον σχεδιασμό νέων μέτρων και πολιτικών για την αναδιάρθρωση του ιδιωτικού χρέους, σε σύντομο χρονικό διάστημα θα υπάρξει ανάσα ρευστότητας στις μικρομεσαίες κυρίως επιχειρήσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ