Στο μικροσκόπιο το deal ΑΝΕΚ με ATTICA GROUP από την Επιτροπή Ανταγωνισμού

Στο μικροσκόπιο το deal ΑΝΕΚ με ATTICA GROUP από την Επιτροπή Ανταγωνισμού
Photo: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η απόφαση της ΕΑ επί της συγκέντρωσης θα εκδοθεί εντός 90 ημερών από την ημερομηνία κίνησης της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης.  

Στις 4 Μαΐου κινήθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η διαδικασία πλήρους διερεύνησης, του deal που αφορά στη συγχώνευση διά απορροφήσεως της εταιρείας ΑΝΕΚ από την εταιρεία ATTICA GROUP.

Επί τη βάσει της προκαταρκτικής αξιολόγησης της συγκέντρωσης, η Ανεξάρτητη Αρχή εκτιμά ότι η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού σε επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά, κατά κύριο λόγο και με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, διότι, μετά την πραγματοποίηση της υπό κρίση πράξης, η νέα οντότητα θα αποκτήσει σημαντικά μερίδια αγοράς στις επηρεαζόμενες από τη συγκέντρωση αγορές της μεταφοράς επιβατών, μεταφοράς οχημάτων και μεταφοράς φορτηγών, από τα οποία ενδεχομένως προκύπτουν επιπτώσεις μη συντονισμένης και συντονισμένης συμπεριφοράς σε δρομολόγια στα οποία δραστηριοποιούνται και οι δύο εταιρείες, ATTICA και ΑΝΕΚ, πιθανές στρεβλώσεις στην αγορά παροχής υπηρεσιών θαλάσσιας μεταφοράς μέσω συμβάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας (διαγωνισμοί), καθώς και ενδεχόμενες επιπτώσεις κάθετων ή διαγώνιων σχέσεων στις προαναφερόμενες αγορές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Κατά τη διαδικασία πλήρους διερεύνησης, η Αρχή θα εξετάσει εάν επιβεβαιώνονται οι αμφιβολίες της ως προς το συμβατό της συγκέντρωσης με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Σύμφωνα με όσα ορίζονται από τη νομοθεσία, οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις μπορούν από κοινού να προβαίνουν σε τροποποιήσεις στη συγκέντρωση ή να προτείνουν την ανάληψη δεσμεύσεων, ώστε να μην προκαλούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επί μέρους αγορές, στις οποίες αφορά, και να τις κοινοποιούν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η απόφαση της ΕΑ επί της συγκέντρωσης θα εκδοθεί εντός 90 ημερών από την ημερομηνία κίνησης της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης, δηλαδή έως τις αρχές Αυγούστου. Σημειώνεται η κίνηση της διαδικασίας πλήρους διερεύνησης δεν προδικάζει το τελικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ: