Στο νέο τεύχος του Fortune: Οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ελλάδα

Με δυνατές χρηματοοικονομικές επιδόσεις, σωστές επιχειρηματικές κινήσεις, εξωστρέφεια και μακροπρόθεσμη στρατηγική, οι 30 επιχειρήσεις της φετινής λίστας «θωρακίστηκαν» στην κρίση και μπορούν να ατενίζουν με αισιοδοξία το επιχειρηματικό μέλλον τους.

Όπως κάθε χρόνο, αναδεικνύονται με τη μεθοδολογία και τα κριτήρια που εγκαθίδρυσε η αμερικανική έκδοση και εμφανίζουν αύξηση πωλήσεων και κερδών σε βάθος τριετίας ενώ, παράλληλα, μειώνουν τον δανεισμό τους.

• Η λίστα με τις 30 ταχύτατα αναπτυσσόμενες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα προέκυψε λαμβάνοντας υπόψη επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας (εξαιρουμένων των τραπεζών – ασφαλιστικών και του κλάδου εμπορίας καυσίμων), οι οποίες το 2019 εμφάνισαν Κύκλο Εργασιών τουλάχιστον €50 εκ.

Από αυτές, επιλέχτηκαν εταιρείες που την τετραετία 2016-2019 εμφάνισαν θετικά ΚΠΤΦΑ (EBITDA), ενώ εξαιρέθηκαν οι ζημιογόνες σε μια ή περισσότερες χρήσεις. Επίσης, αποκλείστηκαν εταιρείες με αρνητικούς ΜΕΡΜ Πωλήσεων και ΚΠΤΦΑ (EBITDA), καθώς και όσες εμφάνισαν υποχώρηση Πωλήσεων ή/και ΚΠΤΦΑ το 2019/18.

Προκειμένου να επιλεγούν και καταταχθούν οι εταιρείες, ακολουθήθηκαν τα εξής βήματα:

• Επιλογή όσων εμφάνισαν μείωση του συνολικού δανεισμού (βραχυπρόθεσμος και μακροπρόθεσμος) για την περίοδο.

• Στη συνέχεια, όσες απέμειναν, κατατάχθηκαν:

• βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) Πωλήσεων το 2016-2019.

• βάσει του Μέσου Ετήσιου Ρυθμού Μεταβολής (ΜΕΡΜ) ΚΠΤΦΑ (EBITDA) το 2016-2019.

Οι δύο παραπάνω κατατάξεις συνδυάστηκαν ώστε να προκύψουν οι 30 ταχύτατα αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις.

Δείτε όλη τη λίστα στο νέο τεύχος του Fortune που κυκλοφορεί την Τρίτη 29/12 στα περίπτερα.