Στο παρά πέντε «τρέχει να μαζέψει» η ΓΓΔΕ χιλιάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής που παραγράφονται

Στο παρά πέντε «τρέχει να μαζέψει» η ΓΓΔΕ χιλιάδες υποθέσεις φοροδιαφυγής που παραγράφονται

Ελεγκτικές υπηρεσίες και ΔΟΥ πρέπει να δώσουν προτεραιότητα σε παραγραφόμενες υποθέσεις, οι οποίες έχουν φορολογικό και οικονομικό ενδιαφέρον.

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων “τρέχει” να προλάβει να μην οδηγηθούν σε παραγραφή μέχρι το τέλος του έτους χιλιάδες μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής και να μη χαθούν πολύτιμα έσοδα για το Δημόσιο. Με έγγραφο που απέστειλε η ΓΓΔΕ στις ελεγκτικές υπηρεσίες και τις ΔΟΥ ζητά να δοθεί προτεραιότητα σε παραγραφόμενες υποθέσεις, οι οποίες έχουν φορολογικό και οικονομικό ενδιαφέρον.

Οι φοροελεγκτές διαχωρίζουν τις υποθέσεις που παραγράφονται στο τέλος του έτους σε αυτές που έχουν μικρό εισπρακτικό ενδιαφέρον και σε αυτές που αφορούν μεγάλες υποθέσεις όπως φορολογούμενων που εντοπίζονται σε διάφορες λίστες φοροδιαφυγής (65 CD, εμβάσματα εξωτερικού, Λαγκάρντ, Μπόργιανς κ.ά.) και σε υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί εισαγγελικές παραγγελίες. Με δεδομένο ότι οι Θεσμοί έχουν απαγορεύσει στην κυβέρνηση να δίνει παρατάσεις στις προθεσμίες παραγραφής φορολογικών υποθέσεων, τα χρονικά περιθώρια έχουν στενέψει. Μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016 οι φοροελεγκτικές υπηρεσίες θα πρέπει να έχουν εκδώσει ελέγχους τουλάχιστον για τις μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο παραγραφής τους.
Υπολογίζεται ότι η παραγραφή αφορά περίπου 15.000 υποθέσεις, εκ των οποίων οι 1.000 αποτελούν εισαγγελικές παραγγελίες.
Στις 31 Δεκεμβρίου 2016 παραγράφεται το δικαίωμα του Δημοσίου να κοινοποιεί φύλλα ελέγχου και πράξεις προσδιορισμού φόρου, τελών, εισφορών, προστίμων που αφορούν:

[1] Τη χρήση 2010

[2] Τη χρήση 2000 για τις περιπτώσεις μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δηλώσεων εισοδήματος ή παρακρατούμενων φόρων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που υπάρχουν εκπρόθεσμες δηλώσεις παρακρατούμενων φόρων, ή εκπρόθεσμες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος στις χρήσεις 2000-2013 τότε το δικαίωμα του δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου παραγράφεται μετά από 15 χρόνια από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής κάθε δήλωσης.

[3] Υποθέσεις η παραγραφή των οποίων έχει παραταθεί με διάφορες διατάξεις νόμων. Ειδικότερα παραγράφονται οι χρήσεις 2000 έως 2007 καθώς και η χρήση του 2009 για υποθέσεις για τις οποίες:

• Είχε εκδοθεί φύλλο ελέγχου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2014.

• Έχουν αποσταλεί στοιχεία σε ελληνική δικαστική, φορολογική, ελεγκτική ή άλλη αρχή από άλλα κράτη μέλη της Ε. Ε. ή τρίτες χώρες στα πλαίσια αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής συνδρομής ή συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος.

• Είχαν εκδοθεί μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2013 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας.

• Είχαν εκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015 εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου, έρευνας ή επεξεργασίας.