Στο πιο υψηλό από το 2008 ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ- Στο 5,4%

Στο πιο υψηλό από το 2008 ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ- Στο 5,4%
Το αποτέλεσμα του Ιουνίου είναι το πιο υψηλό σε ετήσια βάση που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο του 2008.

Την ανοδική του πορεία συνεχίζει ο πληθωρισμός στις ΗΠΑ. Κατά 5,4% αυξήθηκαν οι τιμές καταναλωτή τον Ιούνιο σε σύγκριση με τον αντίστοιχο περσινό μήνα.

Το αποτέλεσμα είναι το πιο υψηλό σε ετήσια βάση που έχει καταγραφεί από τον Αύγουστο του 2008. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε έρευνα του Dow Jones ανέμεναν ετήσια άνοδο 5%.

Εξαιρουμένων των ευμετάβλητων τομέων της ενέργειας και της διατροφής, ο δομικός πληθωρισμός έφτασε στο 4,5%, που είναι και το πιο υψηλό από τον Σεπτέμβριο του 1991.