Στο στόχαστρο των ευρωπαϊκών αρχών τα φθηνά κινεζικά προϊόντα

Η αδασμολόγητη εισαγωγή στην ΕΕ φθηνών κινεζικών προϊόντων βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας του OLAF, του οργανισμού καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ.

Η αδασμολόγητη εισαγωγή στην ΕΕ φθηνών κινεζικών προϊόντων βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας του OLAF, του οργανισμού καταπολέμησης της απάτης της ΕΕ, σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή του για το 2017 που δημοσιεύθηκε σήμερα. Όπως σημείωσε ο διευθυντής ερευνών του OLAF Ερνέστο Μπιάνκι, οι ελεγκτές υποψιάζονται πως Ελλάδα και Ουγγαρία είναι πλέον οι βασικές είσοδοι των εν λόγω προϊόντων (κυρίως ρούχων και παπουτσιών), μιας πρακτικής που είχε πρώτα εντοπιστεί στη Μ. Βρετανία και όπου συνεχιζόταν για χρόνια.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟLAF η απάτη μέσω δάσμοαποφυγής στις τρεις χώρες γιγαντώθηκε το 2017, σε σχέση με το 2012 με αποτέλεσμα την απώλεια περισσότερων από 2,2 δισ. ευρώ από δασμούς.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΟLAF, οι βασικές τάσεις για το 2017 περιλαμβάνουν, πέρα από τις υποθέσεις δασμοαποφυγής, υποθέσεις απάτης που αφορούν τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ αλλά και τα κεφάλαια που προορίζονται για έρευνα ή την κρίση των προσφύγων.

Συνολικά, η Ετήσια έκθεση του OLAF καταγράφει πως το 2017 ο οργανισμός:

– ολοκλήρωσε 197 έρευνες, εκδίδοντας 309 συστάσεις προς τις αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές αρχές.

– συνέστησε την ανάκτηση ποσού άνω των 3 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

– ξεκίνησε 215 νέες έρευνες, μετά από 1.111 προκαταρκτικές αναλύσεις που διενεργήθηκαν από εμπειρογνώμονες του OLAF.

– παρά τη μη αύξηση του προσωπικού και την πολυπλοκότητα των περιπτώσεων που εξετάστηκαν, ο OLAF κατάφερε να μειώσει περαιτέρω τη διάρκεια των ερευνών σε συνολικά 17,6 μήνες.

Αναλυτικά σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, ο OLAF ολοκλήρωσε εννιά έρευνες για τη χρήση των κονδυλίων της ΕΕ σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο το 2017, από τις οποίες οι πέντε έκλεισαν με συστάσεις. Eπίσης, έγιναν 13 καταγγελίες από δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα προς τον OLAF. Εξάλλου, σύμφωνα με τα στοιχεία για την περίοδο 2013-2017, στην Ελλάδα καταγράφηκαν 2251 υποθέσεις παρατυπιών αναφορικά με τα ταμεία της ΕΕ που αντιστοιχούσαν στο 2,76% των πληρωμών και 14 από αυτές έκλεισαν με συστάσεις (οι οποίες αφορούν 0,30% των σχετικών χρηματικών ποσών).

Την ίδια περίοδο, στον τομέα της απάτης που αφορά τους Παραδοσιακούς Ιδίους Πόρους (δασμοί, έμμεσοι φόροι, ΦΠΑ) στην Ελλάδα καταγράφηκαν 226 υποθέσεις που αντιστοιχούσαν στο 7,10% των συνολικών προσδοκώμενων εσόδων αυτής της κατηγορίας. Από αυτές οι 13 έκλεισαν με συστάσεις και ανακτήθηκε το 0,75% των εσόδων. Επιπλέον, σύμφωνα με την έκθεση, μεταξύ 2010 και 2017, οι εθνικές δικαστικές αρχές στην Ελλάδα κινητοποιήθηκαν για το 73% των υποθέσεων για τις οποίες ο OLAF έστειλε σχετικές συστάσεις.